Vergadering van 31 mei 2022

Geplaatst op woensdag 8 juni 2022

B&W-besluitenlijst 24-5-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Wet Inburgering 2021

Akkoord te gaan met verzending raadsinformatiebrief Wet Inburgering 2021.

Akkoord.

Anterieure overeenkomst en RO Eindhovenseweg 54-56

Voorgesteld besluit:

  1. In te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing ‘Eindhovenseweg 54-56’;
  2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst ‘Eindhovenseweg 54-56’.

Akkoord.