Vergadering van 10 mei 2022

Geplaatst op woensdag 18 mei 2022

B&W-besluitenlijst 3-5-2022

Vaststellen verslag vorige vergadering.

Akkoord.

Evaluatie Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020

 1. Kennis te nemen van de concept-uitgaande brief naar de raad over de evaluatie van de Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020.
 2. De raad middels concept-uitgaande brief kenbaar te maken van de evaluatie over de Verordening Burgeragenderingsinitiatief 2020.

Akkoord.

Aanwijzing FG en Woo contactpersoon

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 als Woo contactpersoon aan te wijzen de Juridisch Medewerker (functienaam HR21 medewerker beleidsuitvoering III) van de gemeente Waalre
 • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 als functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen de Functionaris Gegevensbescherming (functienaam HR21 Adviseur IV) van de gemeente Waalre
 • om de raad voor te stellen te besluiten:
  • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 als Woo contactpersoon aan te wijzen de Juridisch Medewerker (functienaam HR21 medewerker beleidsuitvoering III) van de gemeente Waalre
  • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 als functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen de Functionaris Gegevensbescherming (functienaam HR21 Adviseur IV) van de gemeente Waalre

De burgemeester besluit:

 • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2022 als Woo contactpersoon aan te wijzen de Juridisch Medewerker (functienaam HR21 medewerker beleidsuitvoering III) van de gemeente Waalre
 • om met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 als functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen de Functionaris Gegevensbescherming (functienaam HR21 Adviseur IV) van de gemeente Waalre

Akkoord.

Raadsinformatiebrief amendement GOW30 Eindhovenseweg

In te stemmen met de raadsinformatiebrief “Uitwerking amendement Eindhovenseweg als GOW30”.

Akkoord.

Kaderbrief 2023

 1. In te stemmen met het raadsvoorstel en bijgevoegde Kaderbrief 202.
 2. In te stemmen met het doorsturen van het raadsvoorstel en de Kaderbrief 2023 naar de raad.

Akkoord.

Kandidaatstelling (vice)voorzitters MRE en SGE

 1. Overwegen om kandidaten uit Waalre voor te stellen voor het vicevoorzitterschap in de Metropoolregio Eindhoven op het thema Economie of Mobiliteit.
 2. Overwegen om kandidaten uit Waalre voor te stellen voor het vicevoorzitterschap in Stedelijk Gebied Eindhoven op het thema Economie of Voorzieningen & Evenementen.
 1. Vicevoorzitterschap op gebied mobiliteit.
 2. Vicevoorzitterschap op gebied economie.

Prestatieafspraken woningcorporaties 2022

 1. In te stemmen met de gemaakte Prestatieafspraken met ‘thuis, Woonbedrijf en Wooninc. en hun huurdersvertegenwoordiging.
 2. Portefeuillehouder Wonen te machtigen om de Prestatieafspraken te ondertekenen namens het college.

Akkoord.

Projectopdracht Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne

 1. In te stemmen met de projectopdracht ‘Opvang vluchtelingen oorlog Oekraïne’.
 2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief over de stand van zaken opvang Oekraïners in Waalre.
 3. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 39 vragen van de fractie van ZW14.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief Jongerencentrum in Waalre

Akkoord te gaan met verzending van de raadsinformatiebrief Jongerencentrum in Waalre.

Akkoord.

Raadsinformatiebrief PlusTeam - april 2022

Akkoord te gaan met verzending van de raadsinformatiebrief PlusTeam mei 2022.

Akkoord.