Vergadering van 8 maart 2022

Geplaatst op woensdag 16 maart 2022

B&W-besluitenlijst 01-03-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beslissing op bezwaar Nassaustraat 6

  1. Bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren
  2. Bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit tot intrekking in stand te laten
  3. Het besluit op bezwaar duidelijk aan te vullen met de afwijzing van de onderliggende aanvraag van bezwaarmaker om toewijzing van een gehandicaptenparkeerplaats

Akkoord.

Bijstelling planning aantal opgaven en projecten binnen het ruimtelijk domein (afdeling Leefomgeving)

  1. Instemmen met bijstelling planning van een aantal opgaven en projecten binnen het ruimtelijk domein (afdeling Leefomgeving)
  2. De gemeenteraad hierover te informeren via Raadsinformatiebrief

Akkoord.

Artikel 39 vragen PvdA verkeersveiligheid Molenstraat

In te stemmen met antwoorden op artikel 39 vragen betreffende verkeersveiligheid van de fractie PvdA.

Akkoord.

Beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw Waalre

De beleidsnotitie Duurzame nieuwbouw Waalre vast te stellen.

Akkoord.

Boomfeestdag 2022

  1. In te stemmen met de deelname aan de Nationale Boomfeestdag op woensdag 16 maart 2022
  2. In te stemmen met het programma voor de viering van de Nationale Boomfeestdag in Waalre

Akkoord.