Vergadering van 1 maart 2022

Geplaatst op woensdag 9 maart 2022

B&W-besluitenlijst 23-02-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Beantwoording Art.39 vragen camerasystemen

Akkoord te gaan met de beantwoording van de artikel 39-vragen met betrekking tot de camerasystemen gebruikt door en in de gemeente Waalre, ingediend door GroenLinks Waalre.

Akkoord.

Beleid laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Waalre

Het ontwerp Beleid laadinfrastructuur elektrische voertuigen gemeente Waalre ter inzage leggen.

Akkoord.

Zienswijze milieueffectrapportage luchthaven

  1. Instemmen met de zienswijze NRD Milieueffectrapportage Wijziging Luchthavenbesluit Eindhoven.
  2. De gemeentesecretaris van de gemeente Eindhoven machtigen om de zienswijze namens het college van B&W van de gemeente Waalre te ondertekenen.

Akkoord.

Beantwoording Art 39 vragen sociale woningen De Smaragd

Instemmen met verzending brief aan de raad inzake de vragen van ZW14 over de realisatie van sociale woningen in het plan De Smaragd (Molenstraat/Dreefstraat).

Akkoord.