Vergadering van 22 februari 2022

Geplaatst op woensdag 2 maart 2022

B&W-besluitenlijst 15-02-2022

Vaststellen verslag van de vorige vergadering.

Akkoord.

Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023

  1. Kennis te nemen van de Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023
  2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2023

Akkoord.

Gebruiksovereenkomst overbruggingsjaar Het Klooster

  1. In te stemmen met de gebruiksovereenkomst voor het overbruggingsjaar
  2. De exploitant geen huur in rekening te brengen over het overbruggingsjaar

Akkoord.
Aangehouden.