Prunellalaan: 17 januari t/m 23 januari 2022

Wat gebeurt er

In verband met de nieuwbouwwoningen aan de Prunellalaan worden huisaansluitingen aangelegd. De werkzaamheden starten a.s. maandag 17 januari 2022 en zullen naar schatting een week duren e.e.a. afhankelijk van ondergrondse situaties en het weer. De rijbaan van de Prunellalaan zal in fases worden opengebroken omdat het hoofdriool hieronder ligt en daarop moet worden aangesloten.

Planning

De werkvakken/fases worden zo klein mogelijk gehouden. Dit wordt gedaan door bij de eerste nieuwbouwwoning, tegenover no. 2 te beginnen en vervolgens per nieuwbouwwoning op te schuiven richting de nieuwbouwwoning tegenover Prunellalaan no. 12.

Omleidingsroutes

Door bovenstaande werkzaamheden zal de Prunellalaan tijdelijk worden afgesloten. Het gaat hier om het gedeelte tussen de Gestelsestraat en Prunellalaan no. 12. Het verkeer zal worden omgeleid via de Petunialaan en Salvialaan. De bedrijven op no. 2 t/m 4 zullen wel bereikbaar zijn via de Gestelsestraat.

Prunellalaan: 17 januari t/m 23 januari 2022 op een kaart getoond.