Afsluiting voetgangersbrug Koningin Wilhelminalaan per 16 juli 2021

Wat gebeurt er

Uit voorzorg vanuit veiligheidsoverwegingen wordt de fietsbrug afgesloten. Door het hoge waterpeil en de te verwachten neerslag de komende dagen blijken de oevers met een zodanig snel tempo te ‘slijten’ dat deze brug kan wegzakken en mogelijk instabiel wordt. De schade blijkt op dit moment al zodanig dat een grondige aanpak nodig is om de veiligheid te kunnen garanderen.

Planning

Gezien de huidige lange levertijden van materialen, kan de brug pas vanaf 31 augustus 2021 worden aangepast. De werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag. De start- en einddatum van de werkzaamheden zijn afhankelijk van de hoogte van de waterstand op dat moment.

Omleidingsroutes

Voetgangers kunnen hun weg vervolgen via de rijbaan. 

Meer informatie

Op onderstaande website staat actuele informatie over de waterafvoer in de Dommel en de Tongelreep: http://kaartverhaalwateroverlast.dommel.nl/.

Afsluiting voetgangersbrug Koningin Wilhelminalaan per 16 juli 2021 op een kaart getoond.