Michiel de Ruyterstraat en omgeving: april/mei 2022

Wat gebeurt er

In de Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Maarten Trompstraat, Prins Clauslaan en Bernhardweg vervangen we de riolering door een gescheiden riool. Daarna richten we deze straten en het pleintje aan de Michiel de Ruyterstraat opnieuw in als 30km zone. Er komt ook meer ruimte voor groen. Het ontwerp voor deze straten maken we samen met de buurtbewoners.

Planning

We pakken de straten één voor één aan. De planning van de werkzaamheden is nu nog niet bekend. We starten omstreeks april/mei. Zodra deze bekend is, kunt u die hier vinden.

Omleidingsroutes

De omleidingsroutes zijn nu nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn, kunt u die hier vinden.

Meer informatie

Binnenkort kunt u meer informatie over dit project vinden.

Michiel de Ruyterstraat en omgeving: april/mei 2022 op een kaart getoond.