Volmachtbewijs referendum

Als u bij het referendum niet zelf naar het stembureau kunt gaan, kunt u een ander machtigen om dit voor u te doen via een:

 • onderhandse volmacht
 • schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

U kunt een onderhandse volmacht verstrekken aan een andere kiesgerechtigde uit de gemeente Waalre. U kunt deze volmacht zelf regelen zonder tussenkomst van de gemeente. Op de achterzijde van uw stempas vindt u het volmachtbewijs. Vul de achterzijde van de stempas in en laat de kaart ook door de gemachtigde ondertekenen.

De gemachtigde:

 • woont net als u in de gemeente Waalre
 • neemt een kopie van uw legitimatiebewijs mee
 • brengt zijn/haar stem tegelijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Schriftelijke volmacht

U kunt tot en met 16 maart 2018 een schriftelijke volmacht aanvragen. Een kiezer uit een andere gemeente kan dan voor u stemmen.

U vult samen met de gemachtigde het Verzoek om bij volmacht te stemmen (PDF, 486.8 kB) in en stuurt het met een kopie van uw identiteitsbewijs naar de gemeente. De gemeente maakt een volmachtbewijs en stuurt het op naar de gemachtigde die voor u gaat stemmen. U hoeft de gemachtigde geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

De gemachtigde:

 • heeft kiesrecht
 • brengt zijn/haar stem tegellijkertijd uit
 • mag voor maximaal 2 anderen stemmen

Bijzonderheden

 • Om iemand te machtigen hoeft u niet te wachten op een stempas. Er is namelijk geen begintermijn verbonden aan de schriftelijke volmachtaanvraag
 • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als u een andere persoon machtigt, mag u vervolgens zelf niet meer stemmen