Stemmen vanuit het buitenland

Bij de gemeenteraadsverkiezing is stemmen per brief vanuit het buitenland niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de gemeenteraadsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Ingeschreven in Waalre?

U kunt een andere Waalrese kiezer voor u machtigen om uw stem uit te brengen.

Niet meer ingeschreven in Nederland?

U woont in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in Waalre? Dan kunt u niet stemmen voor de leden van de gemeenteraad van Waalre.