Stemmen vanuit het buitenland

Bij de provinciale statenverkiezing en waterschapsverkiezing is stemmen per brief vanuit het buitenland niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft kan bij de provinciale statenverkiezing en waterschapsverkiezing alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Ingeschreven in Waalre?

U kunt een andere kiezer uit Noord-Brabant en waterschap de Dommel machtigen om uw stem uit te brengen. Kijk voor meer informatie en de formulieren op de pagina Volmachtbewijs verkiezingen.

Niet meer ingeschreven in Nederland?

U woont in het buitenland en bent niet meer ingeschreven in Waalre. U kunt niet stemmen voor de leden van provinciale staten van Noord-Brabant of waterschap de Dommel.