Openbare kennisgeving

Verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Waalre

Kandidaatstelling politieke groeperingen

Op 5 februari zullen de groeperingen die aan de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Waalre op 21 maart 2018 deelnemen, de kandidatenlijsten c.a. bij het centraal stembureau inleveren. Deze lijsten en de vereiste ondersteuningsverklaringen liggen vanaf 7 februari bij de gemeente Waalre, Koningin Julianalaan 19, 5582 JV Waalre, ter inzage.

Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing over de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten en de nummering van de kandidatenlijsten

Op 9 februari om 16.00 uur zal in Het Huis van Waalre, Koningin Julianalaan 19, het centraal stembureau in een openbare zitting beslissen over:

  • de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten
  • het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
  • het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering
  • de nummering van de kandidatenlijsten

Na de zitting zal het proces-verbaal bij de gemeente Waalre, Koningin Julianalaan 19 ter inzage worden gelegd.