Ondernemers en coronavirus

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. Hieronder staat een overzicht van de maatregelen en ondersteuning door gemeente en landelijke overheid voor ondernemers die door de coronacrisis in problemen komen.

Wat doet de gemeente Waalre voor ondernemers? 

Inkomensondersteuning voor ZZP en MKB

Het coronavirus heeft enorme gevolgen voor bedrijven en zzp’ers. Bent u als Waalrese ondernemer getroffen door deze crisis? Mogelijk komt u in aanmerking voor een tijdelijke financiële ondersteuning via de gemeente: de tijdelijke ondersteuning voor ondernemers en ZZP-ers (Tozo) of Uitkering voor zelfstandig ondernemers (Bbz)

Lokale maatregelen voor ondernemers

Om ondernemers tegemoet te komen is door gemeente Waalre een aantal lokale maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in het leven geroepen om de financiële positie van de onderneming op korte termijn te ontlasten. Bent u ondernemer? Bekijk hieronder welke maatregelen voor uw bedrijf voor verlichting kunnen zorgen.

  • Voor de gemeentelijke heffingen voor uw onderneming of bedrijfspand maakt de gemeente uitstel van betaling tot 31 mei 2020 mogelijk.
  • Bent u ondernemer en heeft u geen bedrijfspand? Dan heeft u standaard uitstel van betaling gekregen tot 30 april 2020. U staat namelijk als particulier in het belastingsysteem geregistreerd. Mocht u op 30 april niet aan uw belastingplicht kunnen voldoen, neem dan contact op met de gemeente (telefoonnummer 040-2282500) voor het maken van een betalingsregeling.
  • Er worden geen (dwang)invorderingsmaatregelen zoals aanmaningen en dwangbevelen verstuurd tot 1 september 2020. Kunt u op korte termijn niet aan de betalingstermijn voldoen? Dan heeft dat dus geen consequenties.
  • Uitstel geldt voor alle reeds verstuurde aanslagen van gemeentelijke belasting: OZB, rioolheffing en evt. reinigingsrecht voor afvalinzameling, toeristen-, precariobelastingen en bijdragen aan de Bedrijfs InvesteringsZone (BIZ).
  • Aanslagen voor marktgelden en grafrechten worden wel opgelegd, daarvoor is de betalingstermijn niet aangepast.
  • Bij een verplaatsing van een al vergund evenement binnen dit kalenderjaar brengt de gemeente geen dubbele legeskosten in rekening. Heeft u al leges betaald voor evenementen die dit kalenderjaar niet doorgaan? Dan betaalt de gemeente de leges terug aan de organisatie.

Landelijke regelingen

  • Compensatieregeling voor zelfstandigen van €4.000

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 ontvangen.

  • Voorzieningen voor personeel

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. U kunt met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’. De uitvoering ligt bij het UWV.

  • Landelijke belastingen

U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen voor uitstel van de te betalen loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting. U moet dit verzoek schriftelijk gemotiveerd indienen bij de Belastingdienst. Meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Waar kunt u terecht met vragen? 

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u uitgebreide informatie over landelijke regelingen en mogelijkheden. Ook kunt u bellen met het Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117. Kijk voor antwoorden op veelgestelde vragen van ondernemers en werkgevers op de website van de Rijksoverheid.

Ook kunt u terecht op de website van Brainport EindhovenRijksdienst voor ondernemend Nederland en Information in English for businesses. Heeft u als ondernemer andere vragen? Dan kunt u mailen naar de bedrijfscontactfunctionaris via rjongen@waalre.nl.