Geheimhouding persoonsgegevens BRP

Geplaatst op dinsdag 8 augustus 2023

Gemeenten houden persoonsgegevens van inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

De gemeente Waalre houdt dus jouw persoonsgegevens bij in de BRP. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan overheidsinstanties zoals de Belastingdienst, pensioenfondsen en justitie. Welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit is wettelijk verplicht. Het is belangrijk dat de gegevens die over je in de BRP zijn opgenomen juist en actueel zijn. Als je daaraan twijfelt, neem dan contact op met het team Burgerzaken.

Geheimhouding voor derden

Je kunt wel verzoeken om geheimhouding van jouw gegevens als het gaat om gegevensverstrekking aan derden. Verplichte derden zijn bijvoorbeeld een advocaat die een dagvaarding wil uitbrengen. Onder strenge voorwaarden kunnen zogenoemde vrije derden (niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren) ook persoonsgegevens opvragen. Als je niet wilt dat derden jouw persoonsgegevens krijgen, kun je de gemeente om geheimhouding vragen. Geheimhouding aanvragen kan vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan. Je kunt ook een overzicht aanvragen van de instanties aan wie jouw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.

Geheimhouding persoonsgegevens niet altijd mogelijk

In sommige gevallen kunnen jouw persoonsgegevens niet geheim blijven, ook al heb je hiervoor een verzoek ingediend. Wanneer overheidsinstellingen of andere instellingen met een publiekrechtelijke taak om jouw gegevens vragen, is de gemeente verplicht om jouw gegevens te verstrekken. Het kan ook voorkomen dat een advocaat bij de gemeente om jouw gegevens vraagt als er een gerechtelijke procedure wordt gestart waarbij je betrokken bent. In dat geval mag je eerst jouw mening geven voordat de gemeente jouw gegevens verstrekt.

Geheimhouding persoonsgegevens bij verhuizing

Als je binnen de gemeente verhuist waar je geheimhouding hebt aangevraagd, blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. De geheimhouding is niet aan een termijn gebonden. Ook als je verhuist naar een andere gemeente hoef je in de nieuwe gemeente niet opnieuw een verzoek tot geheimhouding te doen.

Geheimhouding aanvragen

Je kunt de geheimhouding van jouw persoonsgegevens schriftelijk aanvragen. Gebruik hiervoor het formulier op https://www.waalre.nl/inwoners-en-ondernemers/geheimhouding-persoonsgegevens.html. Stuur het ondertekende verzoek met een kopie van een geldig identiteitsbewijs per mail naar burgerzaken@waalre.nl of per post naar:

Gemeente Waalre
t.a.v. team Burgerzaken
Postbus 10.000
5580 GA Waalre

Als je verzoek verwerkt is, ontvang je hiervan een bevestiging per post. Regel je dit liever in het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via www.waalre.nl.

Meer informatie

Vragen? Ga naar www.rijksoverheid.nl of neem contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Waalre via telefoonnummer: 040-2282500 of burgerzaken@waalre.nl.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.