Overeenkomst ontwikkeling 50 woningen plan Heijde Park, Waalre-noord

Geplaatst op dinsdag 25 juli 2023

De woningbouwontwikkeling Waalre-noord gaat de volgende fase in. Gemeente Waalre en gebieds- en vastgoedontwikkelaar Van Grunsven hebben dinsdag 25 juli jl. een overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van 50 woningen binnen het plan Heijde Park. Wethouder Van de Goor ondertekende de overeenkomst namens de gemeente. Het plan Heijde Park, onderdeel van woonplan Waalre-noord, omvat de ontwikkeling van in totaal circa 145 woningen in het gebied ten zuiden van de Heistraat.

Wethouder Van de Goor en Van GrunsvenIn de overeenkomst zijn afspraken tussen gemeente en ontwikkelaar vastgelegd. Dit betekent dat Van Grunsven 50 woningen in diverse prijsklassen gaat ontwikkelen, verkopen en bouwen. Het plan voor de 50 woningen Heijde Park wordt door de gemeente en Van Grunsven in nauwe samenwerking uitgewerkt.

De definitieve opzet voor het plan zal in het najaar worden gepresenteerd. Eerst wordt de procedure voor het bestemmingsplan opgestart. Het plan komt dan ook ter inzage te liggen. Naar verwachting wordt het plan eind dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Inschrijven voor een woning kan dus nog niet. De verwachting is dat verkoop in het voorjaar van 2024 zal plaatsvinden.

Heijde Park

Heijde Park is de laatste woningbouwontwikkeling aan de Heistraat. In totaal zijn er circa 145 woningen gepland, waaronder ook sociale huurwoningen. Vorige maand is hiervoor met woonstichting ‘thuis een intentieovereenkomst ondertekend. Daarnaast zijn we nog in gesprek met een derde ontwikkelaar.

Het plan is sterk georiënteerd op de bosrijke omgeving. Belangrijke kwaliteitscriteria voor het plan zijn duurzaamheid, leefbaarheid, differentiatie, landschappelijke inpassing en een ontwerp dat past in de dorpse omgeving. Dat wil zeggen dat de buurt woningtypen voor verschillende leeftijden biedt en aantrekkelijk is om te wonen, sporten, ontmoeten, spelen enzovoort. Daarnaast moeten de woningen in een groene en landelijke omgeving passen en een dorpse uitstraling hebben.

Stedenbouwkundig Plan Heijde Park, deel Van Grunsven

Waalre-noord

Waalre Noord is de naam van de nieuwe woonwijk ten noorden van Waalre-Dorp. In deze wijk komen in totaal ongeveer 750 woningen. Het woongebied Waalre-noord wordt breed gewaardeerd door bewoners en bezoekers. De ontwikkeling en realisatie van de woningbouw in Waalre-noord staat dan ook te boek als een voorbeeldige planontwikkeling; aansprekende architectuur, hoge bouwkwaliteit, succesvolle verkoop en tevreden bewoners.

Meer informatie

Ga naar de projectpagina waalre.nl/waalrenoord voor meer informatie. Je kunt je hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Waalre-noord.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.