Vrijwilligers IVN Natuurwerkgroep Waalre plantten drieduizend jonge bomen en struiken

Geplaatst op maandag 6 maart 2023

Vrijwilligers van de IVN Natuurgroep WaalreVrijwilligers van IVN Natuurwerkgroep Waalre plantten 2.950 jonge bomen in het buitengebied van Waalre. Het plantmateriaal bestaat uit bomen en struiken. Plan Boom maakt deze plantactie mogelijk. Met deze actie gaan zij de ontbossing in Nederland tegen. Een groene omgeving vergroot de opname van het broeikasgas CO2 en draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier.

IVN Natuurwerkgroep Waalre zet zich samen met de Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap en IVN Brabant in voor meer groen in Brabant. De Nationale Postcode Loterij ondersteunt de actie. Het doel is over meerdere jaren 1 miljoen bomen te planten in Brabant. Vrijwilligers in heel Brabant zetten zich daarvoor in. Het meerjarenplan wordt uitgevoerd onder de naam Plan Boom. Het is een landelijk project om in geheel Nederland het aantal bomen met 10 miljoen te vermeerderen. Brabants Landschap maakt graag gebruik van de vijftig vrijwilligers, die twee ochtenden in de week werkzaam zijn.

Boomkikker, struweelhaag en vogelbosjes in de natuur van de gemeente

Een voormalig perceel nabij de A2 met voorheen enkel grove den, is in één ochtend herbeplant met achthonderd jonge loofbomen- en struiken. Hierdoor ontstaat een gevarieerder bos. Op een talud in de Hurken nabij de weer meanderende Tongelreep zijn struiken vervangen, die de droogte van vorige zomer niet hebben overleefd. En als laatste zijn in het nieuwe natuurgebied Achtereind, laag braamstruiken geplant, die elders juist overlast veroorzaken. De in het gebied herintroduceerde boomkikker warmt zich graag op een braamtak op in de zon. Bij onraad laat de felgroen gekleurde kikker zich op de grond vallen tussen de stekelige braamtakken, onbereikbaar voor zijn belagers.

Vrijwilligers IVN Natuurwerkgroep Waalre planten struweelhaag langs fietspad Waalre richting ValkenswaardHet fietspad Oude spoorbaan tracé door het bos van Waalre naar Valkenswaard is met een struweelhaag van honderden bomen en struiken verfraaid. De haag bestaat uit verschillende boomsoorten zoals esdoorn, lijsterbes en meidoorn. De diverse struiken die door de haag zijn gemengd zijn struiken die thuishoren in de bosrand: kardinaalsmuts, liguster en viburnum. De bessen en bloemen leveren met hun nectar en stuifmeel voedsel aan vogels en vlinders. De haag vormt een afscheiding met en overgang van het bos naar de naastgelegen particuliere tuinen.

Op het Achtereind wordt hard gewerkt aan de inrichting van een voedselbos door twee jonge en enthousiaste initiatiefnemers. Om luwte in het voedselbos te creëren wordt het omringd door hagen. De vrijwilligers helpen de voedselboseigenaren daarbij. Op het terrein met enkele poelen worden ook twee vogelbosjes aangeplant. Vogels kunnen behulpzaam zijn bij het bestrijden van een luizenplaag in het voedselbos. Planten als hondsroos, inlandse vogelkers en hazelaar maken deel uit van de vogelbosbeplanting. Door hun dichte structuur bieden de bosjes een veilige haven voor kleine zangvogels tegen roofvogels. Kleine zoogdieren profiteren ook van de bosjes.

Inheemse planten dragen bij aan biodiversiteit

Alle gebruikte bomen en struiken zijn inheemse planten. Dat betekent dat ze van nature in ons land voorkomen en de biodiversiteit verstreken. Deze bomen hebben een eeuwenlange relatie met onze dieren en bloeien op het juiste moment om voedsel te leveren aan vlinders, bijen, vogels en hun jongen. Rozenstruiken en meidoorn bloeien schitterend en bieden met hun scherpe doornen bescherming tegen natuurlijke vijanden.

Voor meer informatie over het vrijwilligerswerk van de IVN Natuurwerkgroep Waalre kun je contact opnemen met: ivn.nwgr.waalre@gmail.com.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.