Vitale sport infrastructuur in de gemeente

Geplaatst op dinsdag 6 december 2022

In 2021 is de omgevingsvisie van de gemeente Waalre door de raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de gemeente samen met (buiten)sportverenigingen gaat verkennen of de huidige sportvoorzieningen op één locatie slim met elkaar gecombineerd kunnen worden. Deze verkenning gaat straks de ambities in het sportakkoord voor een vitale sport infrastructuur in de gemeente mede richting geven.

Inmiddels hebben medewerkers van ICSadviseurs gesprekken gevoerd met vertegenwoordigingen van de diverse sportverenigingen. Wat vooral op viel was de enorme trots en betrokkenheid van de gesprekspartners bij de eigen vereniging en de mate van samenwerking die er al is. Daarnaast is er een aantal sportverenigingen die nu al nadenken over de mogelijkheid van een gezamenlijke locatie binnen de gemeente Waalre.

In de afgelopen weken zijn de verslagen van de gesprekken gedeeld met de verenigingen. Op basis van deze verslagen, die door alle verenigingen akkoord zijn bevonden, heeft ICSadviseurs met de projectgroep (beleidsmedewerkers van de gemeente en ICSadviseurs) overleg gehad. Tijdens dit overleg is een terugkoppeling gegeven van de gesprekken en zijn de eerste denkrichtingen in relatie tot een potentiële gezamenlijke locatie(s) voor (een aantal) sportverenigingen besproken. De komende weken wordt deze ruimtelijke analyse verder ingevuld. Als vervolg op deze eerste ronde gesprekken, volgt een 2e gespreksronde. We bespreken dan met de verenigingen een aantal denkrichtingen. Daarna start fase 2, waarin we in 2023 in beeld gaan brengen welke investeringen er in de toekomst nodig zijn voor een vitale sport infrastructuur in de gemeente Waalre. Voor de meest actuele informatie hierover bezoek je de webpagina waalre.nl/verkenningbuitensport.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.