Plannen over huisvesting van het onderwijs in Waalre

Geplaatst op donderdag 1 december 2022

Het aantal basisschoolleerlingen in Waalre-dorp groeit. Basisschool De Wilderen wordt te krap. De gemeente stelt op dit moment, samen met de schoolbesturen, een integraal huisvestingsplan (IHP) op. Een IHP is een strategisch meerjarig huisvestingsplan voor de komende 20 jaar. Hierin worden beleid en projecten met bijbehorende financiering vastgesteld.

Informatiebijeenkomst 25 november

Op vrijdag 25 november vond er een eerste informatiebijeenkomst plaats voor ouders en verzorgers van leerlingen van alle basisscholen in de gemeente. Informatie werd gegeven over het concept meerjarig huisvestingsplan. De presentatie is terug te vinden op de pagina waalre.nl/scholen. Eerste opmerkingen hierover werden opgehaald. Cijfers laten zien dat er de komende jaren in de kern Waalre dorp te weinig schoolruimte is. In de kern Aalst, teveel. Een nieuwe school in Waalre dorp kan bijdragen aan een oplossing. Hiervoor worden meerdere locaties onderzocht.

Bijeenkomsten nabij mogelijke locaties nieuwe school

Inwoners, woonachtig in de buurt van een locatie met wellicht mogelijkheden voor de bouw van een nieuwe school zijn ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Hoe zien omwonenden de (on)mogelijkheden? Waar zijn kansen en waar kunnen knelpunten ontstaan?

Participatie en besluitvorming

Alle input van deze eerste informerende fase, nog voorafgaand aan de besluitvorming, wordt gebruikt om een goede afweging te kunnen maken in de haalbaarheidsonderzoeken voor de nieuwbouwplannen voor het onderwijs in de gemeente. De gemeenteraad neemt in het eerste kwartaal van 2023 een besluit over het integraal huisvestingsplan onderwijs en bijbehorende haalbaarheidsonderzoeken. In de fase na besluitvorming worden projecten concreet opgepakt waarbij ook de omgeving wordt betrokken. Op de pagina waalre.nl/scholen is alle informatie over het onderzoek te vinden. Deze pagina wordt steeds geactualiseerd.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.