Energietoeslag voor lagere inkomens

Geplaatst op maandag 2 mei 2022

De prijzen van gas en elektriciteit zijn flink gestegen. Het Rijk verlaagt daarom in 2022 de energiebelasting voor alle huishoudens. Huishoudens met een laag inkomen kunnen daarnaast in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van maximaal 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen.

Let op: de energietoeslag wordt eenmalig per huishouden verstrekt aan de hoofdbewoner. Bent u bijvoorbeeld een inwonend kind bij uw ouders? Dan ontvangt u geen energietoeslag. Bent u een kamerbewoner met een commerciële huurovereenkomst? Dan ontvangt u maximaal € 200,-.

Wanneer krijgt u de energietoeslag automatisch?

Sommige huishoudens krijgen de energietoeslag automatisch via de gemeente. U ontvangt de toeslag automatisch als:

  • U een bijstandsuitkering ontvangt
  • U een Bbz-uitkering ontvangt
  • U in het afgelopen jaar (tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2022) in aanmerking bent gekomen voor kwijtschelding gemeentelijke belasting of de meedoenbijdrage heeft ontvangen
  • U een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW van de Sociale Verzekeringsbank (AIO-uitkering) ontvangt.

Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering, of bent u bekend bij Schulddienstverlening? Dan krijgt u de energietoeslag niet automatisch, maar kunt u de toeslag bij ons aanvragen.

Aanvragen energietoeslag

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden, maar heeft u wel een laag inkomen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Dit aanvraagformulier kunt u bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) aanvragen via cmd@waalre.nl. Dit kan tot 1 december 2022. Een laag inkomen heeft u als u inkomsten heeft tot 120% van het sociaal minimum. Kijk voor meer informatie op www.waalre.nl/energietoeslag.

Wanneer wordt de energietoeslag betaald?

Als u bekend bent bij de gemeente Waalre en u behoort tot een van de hierboven genoemde doelgroepen, dan ontvangt u de energietoeslag automatisch op uw rekening eind mei 2022. Heeft u een aanvullende bijstandsuitkering op de AOW (AIO-uitkering), dan ontvangt u de energietoeslag automatisch op uw rekening voor 1 juli 2022. Vraagt u in mei de energietoeslag aan via het aanvraagformulier? Dan ontvangt u de toeslag op een later moment, maar wel zo spoedig mogelijk. Iedereen die hier recht op heeft, ontvangt de toeslag in ieder geval nog dit jaar.

Wanneer komt u niet in aanmerking voor de energietoeslag?

Er zijn een aantal uitzonderingen voor de energietoeslag. U komt niet in aanmerking voor de energietoeslag als u: Jonger bent dan 21 jaar; Student bent; In een wooninstelling woont; Dak- of thuisloos bent; Ingeschreven staat met een briefadres; De toeslag al heeft ontvangen in een andere gemeente (bijvoorbeeld door verhuizing).

Behoort u tot een van de uitgesloten doelgroepen en heeft u toch grote problemen met het betalen van de energierekening? Neem dan contact op met het CMD via cmd@waalre.nl. Mogelijk komt u in aanmerking voor andere regelingen.

Heeft u problemen met het betalen van de energierekening?

Heeft u een laag inkomen en problemen met het betalen van de energierekening, ook na het eventueel ontvangen van de energietoeslag? Neem dan contact op met uw energieleverancier voor een regeling. Ook kunt u contact opnemen met het CMD via cmd@waalre.nl. We kijken graag samen met u hoe wij u verder kunnen helpen.

Gratis energieadvies en energiebox

U kunt daarnaast gratis energieadvies en een energiebox met daarin producten om energie te besparen aanvragen. Dit is een actie van de gemeente Waalre voor huishoudens met een laag inkomen of huishoudens die in de problemen komen door de hoge energierekening. Zo kunt u energie en dus geld besparen. U kunt het advies en de box aanvragen via www.waalre.energiebox.org of bellen met de Energiebox 030 302 1571.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.