Interview - Ruimte maken voor water

Geplaatst op donderdag 30 december 2021

Een interview met de projectleider openbare ruimte op gebied van water. Wat houdt zijn functie in? Op welke projecten is hij trots? En hoe gaan we om met klimaatverandering?

Ik ben Lars van Erp, 28 jaar en werk nu ruim 2 jaar voor de gemeente Waalre. Als projectleider openbare ruimte ben ik gespecialiseerd in water- en klimaatadaptatie. Een betekenisvolle functie, want goed rioolbeheer draagt bij aan onze volksgezondheid. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van het rioolbeheer.

Rioolbeheer is vooruit denken en samenwerken

Het is nodig dat we als gemeente voortdurend een doorkijk maken naar de toekomst. Het is lang niet altijd eenvoudig, want zowel boven als onder de grond wordt het steeds drukker. Waalre ligt daarnaast in een grondwater beschermingsgebied. De werkzaamheden in de ondergrond kunnen effect hebben op onze drinkwatervoorziening. Toezicht op wat er ondergronds plaatsvindt is dus heel belangrijk. Daarnaast is de klimaatverandering van invloed op ons rioolbeheer. We krijgen meer te maken met extreme buien. De intensiteit wordt groter, maar ook de frequentie neemt toe. Buizen onder de grond zijn te klein, deze kunnen het water nauwelijks aan. We moeten letterlijk ruimte maken voor ons water. Ik draag met mijn werk iedere dag bij aan deze opdracht, samen met collega’s en samenwerkpartners als het Waterschap.

Bewust met water omgaan

In de regio maken we afspraken om duurzamer met water om te gaan. Inwoners willen ook bewuster en duurzamer met water omgaan. We leggen onder andere een gescheiden infiltratie-riool aan. Deze ‘blauwe ader’ voor de afvoer van het schone water, heeft meer voordelen dan alleen opvang van een bui. Wanneer het riool voor hemelwater vol raakt en overloopt, blijft er enkel schoon water op straat staan. Als we dit niet zouden doen, dan zou er steeds vaker vuilwater en uitwerpselen op straat komen te staan. Om deze reden is het belangrijk om de stelsels te scheiden. Ook ontlasten we hiermee de rioolwaterzuivering. Schoon hemelwater zou niet gemengd moeten worden met vuil water. Door het gescheiden riool komt er uiteindelijk minder water bij de rioolwaterzuivering (Waterschap) en houd je meer water vast in eigen gebied. Dat is ook weer goed voor de natuur.

Hemelwater afkoppelen van het afvalwaterriool

In Waalre is al in de jaren ‘90 een begin gemaakt met de aanleg van de eerste gescheiden rioolstelsels bij nieuwbouw. Bij het eerste grote rioolvervangingsproject in 2006 werd alleen het hemelwater in de openbare ruimte in gemeentelijk eigendom afgekoppeld van het afvalwaterriool. Nu nemen we bij rioolvervanging ook de voorzijde van de woningen, met toestemming van woningeigenaren, mee. Dan sla je pas een echt een grote slag. We zijn momenteel bezig met het formuleren van een afkoppelstrategie. Deze strategie zal ingezet worden om op lange termijn zoveel mogelijk verhard oppervlak af te koppelen van het gemeentelijk afvalwaterriool. Het zal een strategie worden die past bij het gebied en bij de betreffende inwoner. Maatwerk dus.

Een persoonlijke aanpak

Om duurzaam waterbeheer te realiseren moeten woningen dus ook afgekoppeld worden. Ik ben heel erg trots op het mooie resultaat bij de Traverse-Zuid. Hier kozen maar liefst 68 van de 70 woningeigenaren om hun riool af te koppelen. De buurtconciërge van de aannemer speelde een grote rol. Hij ging huis aan huis praten om aan te geven wat afkoppeling betekent en hoe het kan bijdragen aan goed waterbeheer. Deze persoonlijke aanpak brengt veel meer begrip en actie mee dan een briefje met een technische uitleg zónder contact. We zien dan ook veel mogelijkheden voor de toekomst met de inzet van een coach die inwoners informeert over afkoppelen.

Ook aanpassingen bovengronds nodig

Dankzij de aanleg van ‘blauwe aders’ bij de Traverse Zuid bijvoorbeeld, geven we ons water de ruimte. In de Molenstraat is onlangs ook een gescheiden stelsel met infiltratie-riool aangelegd. Een bui van 40 mm (nu eens in de 10 jaar) zou voor deze gedeelten van Waalre geen probleem meer moeten zijn. Ook in de Eindhovenseweg en de Michiel de Ruyterstraat pakken we de komende jaren de riolering aan. We maken ‘werk met werk’, dus wanneer we boven de grond aan de slag gaan (voor bijvoorbeeld de inrichting van de weg), dan nemen we de ondergrond direct mee. Voor de echte extreme buien van meer dan 40 mm neerslag, kunnen we geen ondergrondse maatregelen treffen. Hiervoor moeten we bovengronds ruimte creëren voor het overtollige regenwater. Een plek waar het water de inwoner niet tot last is.

Samen oplossingen zoeken

Gezien de toekomstige ondergrondse ontwikkelingen voor de klimaatadaptatie en de energietransitie zie ik een enorme uitdaging tegemoet voor gemeenten. Een uitdaging waar ik zelf de komende jaren nog druk mee bezig wil zijn. De komende tijd ligt de focus van mijn werkzaamheden op ‘het meekrijgen van inwoners’. Hiermee bedoel ik dat we iedereen motiveren en vooral ook activeren om op eigen terrein wat te doen dat bijdraagt aan het klimaat. De bodem neemt water al beter op (infiltratie) wanneer je de bestrating (deels) weghaalt in je tuin. Ik ben er echt van overtuigd dat de oplossingen voor onze toekomst liggen in het samen bedenken hiervan en zoeken hiernaar. Zowel de gemeente als de inwoner heeft hierin een verantwoordelijkheid.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.