Heidecorridor steeds beter zichtbaar

Geplaatst op maandag 27 december 2021

Sinds afgelopen voorjaar zijn weer belangrijke stappen gezet om de twee natuurgebieden Meelberg en Meerheide met elkaar te verbinden. Doel is een heidecorridor. Een rijk stukje natuur met 1 hectare hei en 1,3 hectare zoom en mantelvegetatie om een geleidelijke overgang naar het bos voor elkaar te krijgen. De gemeente trekt hierin samen op met Bosgroep Zuid, IVN Natuurwerkgroep Waalre en de provincie. Deze corridor is enorm belangrijk voor het in stand houden van de natuurwaarde en biodiversiteit. Daarom zeker ook een mooi resultaat voor onze inwoners. Natuur draagt immers bij aan een gezonde en fijne leefomgeving.

Verbinding voor verrijking flora en fauna in het natuurgebied

De twee terreinen lagen geïsoleerd en de kans bestond dat de Amerikaanse eik het gebied zou overwoekeren waardoor de natuurwaarde (flora en fauna) zou afnemen. Soorten die gaan profiteren van de aanleg van de corridor zijn; struikhei, gewone-, kruip-, en stekelbrem en borstelgras. Ook verschillende soorten fauna zoals; veldkrekel, sikkelsprinkhaan, levendbarende hagedis, nachtzwaluw, roodborsttapuit en klapekster kunnen gebruik maken van de corridor en zo hun leefgebied vergroten of nieuw leefgebied vinden. Het aanleggen van de corridor biedt een duurzaam herstel en behoud van de twee heideterreinen en bijbehorende soorten. Door het ontwikkelen van een heidecorridor tussen deze twee gebieden wordt uitwisseling mogelijk gemaakt en ontstaat er een heidegebied van ruim 10 hectare. De heidecorridor mag rekenen op financiële ondersteuning vanuit de Provincie in het kader van biodiversiteit.

Nieuwe heideplanten voor herstel heide

Het tussenliggende laagwaardig Amerikaans eikenbos is inmiddels verwijderd. De Amerikaanse eik overwoekerde andere vegetatie. Onlangs is fase 2 van dit project uitgevoerd, heidemaaisel is over de middenstrook verdeeld om de heidegroei te herstellen.
Aan de randen van dit heideveld komt nieuwe begroeiing met struiken en bomen. Op de bestaande heidevelden zijn stroken heideplanten gemaaid en het maaisel is vervolgens uitgestrooid op de nieuwe heidecorridor. Dit maaisel groeit uit tot nieuwe heideplanten.

Handen vol aan regelmatig ‘onderhoud’

De natuurwerkgroep van het IVN zorgt voor het onderhoud van de heidevelden, in samenwerking met Bosgroep Zuid. “Na het kappen van de bomen kwamen aan de randen van de heidecorridor duizenden nieuwe Amerikaanse eiken op” vertelt Ben Putman van de IVN Natuurwerkgroep Waalre. Hij legt uit: “Vrijwilligers hebben deze boompjes met de schop één voor één verwijderd. Op deze vrijgemaakte randen worden binnenkort nieuwe struiken en bomen geplant die beter passen in het landschap en de natuurwaarde gaan verhogen. Naast deze werkzaamheden zijn de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep ook actief op de twee bestaande heidevelden. Om de heidevelden voor de langere termijn in stand te houden is het nodig struiken, bomen en andere exoten (flora niet passend in het gebied) regelmatig te verwijderen. Zo wordt voorkomen dat heidevelden uitgroeien tot een bos en zouden diverse dieren en kenmerkende heidebegroeiing verdwijnen.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.