Oordeels- en besluitvormende vergadering op 30 november

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

Op dinsdag 30 november is er een besluitvormende vergadering en een oordeelsvormende bijeenkomst. Vanwege de geldende coronamaatregelen vergadert de raad op 1,5 meter. Daardoor is er geen ruimte in de raadzaal voor bezoekers.

De vergadering is wél openbaar. De livestream begint om 19:30 uur en is vanuit thuis te volgen via waalre.raadsinformatie.nl. Inspreken kan in de oordeelsvormende bijeenkomst. Wilt u dat? Neem dan tijdig contact op met de griffie via 040-2282500 of griffie@waalre.nl om de mogelijkheden te bespreken.

De avond start om 19.30 uur met een besluitvormende vergadering. De raad besluit onder meer over het voorstel tot wijziging van de afvalinzameling. Ook staan twee moties opnieuw op de agenda nadat in de vorige raadsvergadering de stemmen staakten.

Afvalinzameling

Het college stelt voor een afvalsysteem te implementeren waarbij inwoners een bedrag betalen per keer dat zij restafvalcontainer aan de straat zetten (uitgezonderd hoogbouw). In het voorstel gaat de inzamelfrequentie omhoog gaan naar tweewekelijks. Ook zal een mobiel brengpunt worden gerealiseerd voor het ontdoen van klein huisraad.

Twee moties waarover de raad in de besluitvormende vergadering niet tot een besluit kon komen door stakende stemmen (evenveel voor- als tegenstemmen) worden vanavond opnieuw in stemming gebracht. Het gaat om de Motie Uitgang den Hof via Brederode en de Motie vreemd aan de orde van de dag 1000 euro voor controle Corona toegangsbewijzen.

Direct aansluitend, in de oordeelsvormende bijeenkomst bespreekt de raad onder meer een aantal grote onderwerpen. Als eerste staat de Omgevingsvisie Waalre op de agenda. Daarna volgen het Ontwerp openbare ruimte Dorpshart Aalst en de Regionale Energiestrategie (RES) van de Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Omgevingsvisie Waalre

De omgevingsvisie is een integrale visie voor het hele grondgebied van Waalre waarin we de ambities en doelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vastleggen. Deze visie is opgesteld om te kunnen gaan werken vanuit de nieuwe Omgevingswet die volgend jaar ingaat. De visie is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en partners. Hij bevat gebieds- en themagerichte accenten en er worden prioriteiten gesteld voor de kwaliteit en functies van de verschillende gebieden binnen de gemeente Waalre. Kernopgaven zijn het versterken van de positie als kwalitatief hoogwaardige woongemeente, het behouden en versterken van het groene karakter en het werken aan een vitale gemeente. Zie ook: www.waalre.nl/omgevingsvisie.

Dorpshart Aalst

Op basis van eerdere kaders behandelt de raad nu een definitief ontwerp voor de openbare ruimte in het dorpshart Aalst en een beperkt, aan Den Hof grenzend deel van de Eindhovenseweg. Voor meer informatie kijk op de website van Duurzaam door Waalre.

Regionale Energiestrategie (RES)

De RES is een regionale strategie voor de besparing van energie, de warmtetransitie en de opwekking van duurzame elektriciteit. Deze is opgesteld binnen de MRE: het samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant. De opdracht komt van het Rijk. Het doel is bij te dragen aan het bereiken van de doelen van het klimaatakkoord van Parijs in 2015. Deze eerste versie is met name een inventarisatie van mogelijkheden binnen de regio. Zie ook de website van Metropoolregio Eindhoven.

Op de agenda staan onder meer ook nog een Tussenrapportage en de Belastingverordeningen ’22. U vindt de complete agenda’s en alle stukken op de website van de gemeenteraad. Via de link vergaderingen vindt u onder komende de agenda’s en stukken van de vergaderingen op 30 november.

Gemeenteraad

Alles over de gemeenteraad is te vinden op www.waalre.nl/gemeenteraad:

  • Toegang tot vergaderdata, -stukken en –verslagen
  • Informatie over hoe je kunt meepraten met de raad
  • Contactadressen van fracties en raadsleden

Op waalre.raadsinformatie.nl kun je live vergaderingen en bijeenkomsten volgen of deze terugkijken.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.