Gemeenteraad akkoord met ontwerp voor Michiel de Ruyterstraat en omgeving

Geplaatst op woensdag 24 november 2021

Op 16 november stemde de gemeenteraad in met het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Michiel de Ruyterstraat en omgeving. Dit ontwerp is samen met de klankbordgroep, die bestond uit bewoners van de verschillende straten, gemaakt. Het proces om een aannemer te selecteren voor de uitvoering van de werkzaamheden kan nu gestart worden.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de riolering door een gescheiden rioolsysteem in de Michiel de Ruyterstraat, Piet Heinstraat, Maarten Trompstraat en de Prins Claus/Bernhardweg. Het riool in deze straten is aan vervanging toe. Het nieuwe riool scheidt het schone regenwater van het vuile rioolwater. Daardoor is dit gebied beter bestand tegen wateroverlast en droogte. Het regenwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem.

Een 30 km zone met meer groen

Na de aanleg van het gescheiden riool richten we de straten opnieuw in als een 30 km zone volgens het ontwerp dat samen met de bewoners is gemaakt. Er komt meer ruimte voor groen en bewoners hebben gekozen voor kleurrijke heesters en hagen omdat deze beplanting het hele jaar door groen blijft. De trottoirs worden verbreed, er komen meer parkeerstroken en 3 extra parkeerplaatsen in de Prins Clauslaan en 4 extra parkeerplaatsen tegenover de Meiboom. Daarnaast komen er verkeer remmende maatregelen worden de lantaarnpalen vervangen.

Het plein krijgt een inrichting met een speelplek en parkeervakken

De inrichting van het plein is veel besproken in de bijeenkomsten van de klankbordgroep en ook in de raad. In het raadsvoorstel stonden drie varianten waarbij variant 3 de voorkeur had: de inrichting met een speelplek en parkeervakken. Deze variant geeft het beste invulling aan de randvoorwaarden van de gemeente aan de inrichting van het plein en de voorkeur van de bewoners: versterken van het groene karakter en vergroenen van de omgeving en buitenruimte; ruimte maken voor speelvoorzieningen; voldoende parkeerplekken en verkeersveiligheid in de wijk vergroten. Uiteindelijk ging de raad mee in deze keuze.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.