Nieuwe manier van afval inzamelen in Waalre: wie afval scheidt, betaalt minder

Geplaatst op vrijdag 5 november 2021

Minder afval en het scheiden van afval is beter voor het milieu. Het bespaart energie, het gebruik van grondstoffen, én zorgt voor minder CO2 uitstoot wat vrijkomt bij de verbranding van afval. In de gemeente Waalre is het doel om van 152 kilo restafval per jaar naar de landelijke richtlijn van maximaal 100 kilo per jaar te gaan. Om dit voor elkaar te krijgen voert de gemeente een nieuw afvalinzamelsysteem in.

Inbreng van inwoners leidend

Aan het begin van dit jaar heeft de gemeente een informatieavond en een enquête gehouden over afvalinzameling en is hierover in gesprek gegaan met inwoners. De resultaten zijn samen met de technische mogelijkheden verder uitgewerkt. De inbreng van inwoners is bij de afweging van verschillende varianten leidend geweest in de keuze voor deze variant.

Maarten Pieters, wethouder Duurzaamheid en Milieu:

We hebben gekeken welk systeem het beste past bij de gemeente Waalre. Bij de keuze voor deze manier van afval inzamelen is de input van inwoners leidend geweest. De manier waarop het afval wordt ingezameld bepaalt of wij met elkaar het doel van 100 kg halen. Dit is belangrijk voor een beter klimaat en daarmee een betere toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Wie afval scheidt, betaalt minder

We gaan meer afval scheiden als afval scheiden loont. Door ons afval beter te scheiden verminderen we de hoeveelheid restafval. Inwoners betalen bij het nieuwe inzamelsysteem voor het aantal keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. Een inwoner die zijn of haar afval goed scheidt heeft minder vaak een volle bak om aan de straat te zetten en betaalt dus minder dan een inwoner die geen of minder goed afval scheidt. Inwoners krijgen hiermee zelf invloed op wat ze aan afvalstoffenheffing betalen. Deze manier van afvalinzameling is een bewezen methode in Nederland die veel gemeenten gebruiken en waarmee de doelstelling van 100 kilogram restafval wordt gehaald.

Vaker restafval ophalen en een mobiel brengpunt voor kleine spullen

Naast het betalen voor de hoeveelheid restafval gaat de frequentie van het ophalen van restafval omhoog van 1 keer in de 4 weken naar 1 keer in de twee weken. Inwoners hebben op deze manier meer keuzevrijheid over wanneer ze de container aan de straat zetten. Daarnaast komt er een mobiel brengpunt voor kleine spullen (passend in een boodschappentas). Op deze manier is er voor klein grofvuil een aanvullende service dichterbij huis.

De inzameling van de andere afvalstromen verandert niet. Dus de huidige wijze van inzamelen van bijvoorbeeld GFT, PMD en oud papier blijft het zelfde. Ook bij hoogbouw veranderd de inzameling van restafval niet.

Kosten

De afvalstoffenheffing wordt aangepast naar een vast en variabel deel. Op het variabele deel hebben inwoners straks invloed door de mate van afvalscheiding. De kosten voor het invoeren van het systeem zijn naar verwachting hoger dan het huidige systeem. Gemiddeld over de huishoudens komt dit neer op 8 euro per huishouden per jaar. Maar door goed afval te scheiden, hoeft een huishouden niet duurder uit te zijn dan nu het geval is.

Het nieuwe afvalinzamelsysteem wordt op 16 november oordeelsvormend en op 30 november besluitvormend behandeld door de gemeenteraad. Het doel is om het nieuwe systeem op 1 januari 2023 in te laten gaan.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.