Begroting 2022: Ambitieus en stabiel bestuur

Geplaatst op woensdag 13 oktober 2021

Het college van de gemeente Waalre presenteert een meerjarig sluitende begroting 2022. Voor de inhoud van het beleid werd de raadsbrede agenda aangehouden inclusief de financiële kaders. De gemeenteraad maakte in 2021 de keuze om het door hen aangestelde zakencollege de bestuurlijke opdracht te geven zich in te zetten voor een stabiel lokaal bestuur. Een ambitieus en stabiel bestuur kijkt verder dan één bestuursperiode en vraagt om samenwerking, moed en leiderschap.

Op 19 oktober is een oordeelvormende vergadering over de programmabegroting 2022 en op 9 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Stabiel lokaal bestuur

Er is in de afgelopen jaren veel gerealiseerd. Investeringen blijven de komende jaren nodig om aan alle gemeentelijke taken te kunnen voldoen en om een zelfstandige excellente woongemeente te blijven. Zoals bij veel gemeenten staat ook de financiële situatie in Waalre op dit moment onder druk. Het college zet in op een meerjarige strategie om ambities waar te kunnen blijven maken. De raad maakt uiteindelijk de moeilijke keuzes hierin en zal moed en leiderschap moeten tonen voor een stabiele, aantrekkelijke en financieel gezonde gemeente.

Voorstel voor sluitende begroting

Op basis van de uitgangspunten en de raadsbrede agenda is de meerjarenbegroting opgesteld. Met in gedachten het feit dat Waalre een excellente woongemeente wil blijven, adviseert het college om de Onroerend zaakbelasting (OZB) komend jaar (2022), naast de gebruikelijke indexering van 1,7%, met 1,5% te verhogen. Dit komt voor een gemiddeld huishouden neer op € 60,- extra in 2023. Er kan geen ruimte gevonden worden om nog efficiënter te werken en verder af te slanken in de organisatie bij het overeind houden van de ambities uit de raadsbrede agenda. Ook het rijk gaat ervan uit dat gemeenten zelf ruimte vinden in de inkomsten uit de belastingmogelijkheden.

College wil raadsbrede agenda realiseren

De keuze van het college is scherp: ze kiezen voor het realiseren van de raadsbrede agenda. De opdracht van de gemeenteraad is aan hen. Dit betekent de begroting meerjarig sluitend maken door te schrappen waar het kan en door de OZB te verhogen. Het college wil de raad inspireren en uitnodigen om inhoud te geven aan het budgetrecht. Het is aan hen om uiteindelijk de juiste keuzes te maken voor het behouden van een stabiele, aantrekkelijke en excellente woongemeente.

Begroting 2022

De inhoud van de begroting ziet er als volgt uit.

Inkomsten € 37.341.000,-

 • Van het Rijk: € 26.905.000,-
 • Van de inwoners: € 8.137.000,-
  • Onroerendezaakbelasting (Ozb): € 3.972.000,-
  • Rioolheffing: € 1.633.000,-
  • Afvalstoffenheffing: € 1.521.000,-
  • Vergunningen & leges: € 891.000,-
  • Eigen bijdrage Wmo: € 66.000,-
  • Graf- en begraafrechten: € 55.000,-
 • Overige inkomsten: € 2.299.000,-

Voor een eenpersoonshuishouden zijn de totale kosten € 750,- en voor meerpersoonshuishouden € 840,-. De totale kosten bestaan uit:

 • Rioolheffing
  • Eenpersoonshuishouden: € 198,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 198,-
 • Ozb (Bij gemiddelde WOZ-waarde)
  • ​Eenpersoonshuishouden: € 418,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 418,-
 • Afvalstoffenheffing
  • Eenpersoonshuishouden: € 134,-
  • Meerpersoonshuishouden: € 224,-

Uitgaven € 36.893.000,-

 • Bestuur en ondersteuning: € 9.290.000,-
 • Veiligheid: € 1.066.000,-
 • Verkeer, vervoer en waterstaat: € 1.692.000,-
 • Economie: € 135.000,-
 • Onderwijs: € 1.341.000,-
 • Sport, cultuur en recreatie: € 2.888.000,-
 • Sociaal domein: € 14.282.000,-
 • Volksgezondheid en milieu: € 3.964.000,-
 • Ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing: € 2.235.000,-
 • Overschot: € 447.000,-

Meer nieuws

Nieuwsarchief

 • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
 • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.