Samen van het aardgas af

Geplaatst op dinsdag 28 september 2021

In 2050 moeten zeven miljoen woningen en één miljoen gebouwen in Nederland van het aardgas af. Dit hebben we met elkaar afgesproken in het klimaatakkoord. Samen zorgen we ervoor dat onze aarde niet verder opwarmt. Daarom maken we stap voor stap de overstap van aardgas naar alternatieve duurzame warmtebronnen. Alle gemeenten maken hiervoor een eigen plan: de Transitievisie Warmte.

In Waalre stelden we dit plan op samen met experts van Netbeheerder Enexis, energie coöperatie Waalre Energie Lokaal en woningcorporatie ‘Thuis. Het beschrijft hóe we in Waalre van het gas af gaan en wat dit betekent voor jou.

Individuele oplossingen

De belangrijkste uitgangspunten voor de Transitievisie Warmte zijn de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en de kosten van de warmtebronnen en energie. In de gemeente Waalre zijn warmtenetten (een netwerk van warmteleidingen onder de grond) niet haalbaar. In onze gemeente zijn wij afhankelijk van individuele oplossingen, namelijk de individuele elektrische warmtepomp en voor een deel groengas en groene waterstof. We stappen nu niet massaal over naar deze oplossing, maar werken toe naar een aardgasvrij gemeente Waalre. De manier waarop we dat doen, bepaalt namelijk in grote mate de slagingskans. Daarom bestaat de strategie voor Waalre uit twee elementen:

  1. In stapjes naar aardgasvrij betekent grote stappen in isoleren
    Om aardgasvrij te kunnen wonen, is isolatie een eerste stap in de goede richting. Het zorgt er naast comfortabeler wonen ook voor dat gebouwen gemakkelijker voor 2050 van het aardgas af kunnen. Hierdoor nemen we maatregelen waar we geen spijt van krijgen, want we maken gebouwen klaar voor de overstap op elk mogelijke duurzame warmtebron.
  2. We richten ons op verduurzamen op natuurlijke momenten
    Op natuurlijke momenten treffen we maatregelen om gebouwen aardgasvrij te maken. Wanneer de cv-ketel toch al aan vervanging toe is of als iemand wil verbouwen; dat zijn de momenten waarop we al grote stappen kunnen zetten.

Een enorme opgave

Het is een enorme opgave om alle gebouwen in Waalre aardgasvrij te maken voor 2050. Daarom richten we ons tot 2030 op het klaarmaken van gebouwen, zodat ze aardgasvrij kunnen worden. Dit betekent dus vooral isoleren, maar ook bijvoorbeeld overstappen naar elektrisch koken wanneer de keuken vervangen wordt. Gemeente Waalre stelt als ambitie dat 75% van de gebouwen in Waalre minimaal schillabel-B heeft in 2030. Vanaf 2030 richten we ons op de warmtepomp als duurzame oplossing. Dit betekent maatwerk per huis.

Samen aan de slag

De volgende stap is aan de slag met woningeigenaren, woningcorporaties en lokale bedrijven om concrete uitvoeringsplannen te maken. Maarten Pieters, wethouder duurzaamheid:

Wij willen de inwoners in beweging zetten om hun huizen goed te isoleren. Hoe minder energie je gebruikt om je huis te verwarmen en het toch comfortabel te hebben, hoe beter het is. We willen hen daarbij helpen. Hoe we dat kunnen doen horen we graag van hen zelf als we de uitvoeringsplannen maken.

De Transitievisie Warmte geeft een doorkijkje naar de toekomst. We volgen ontwikkelingen en innovaties op de voet en werken graag samen met onze inwoners aan een aardgasvrij Waalre in 2050. Elke vijf jaar evalueert de gemeente de visie en past deze indien nodig aan. Je leest de Transitievisie Warmte op www.waalre.nl/duurzaamheid/tvw.

Zelf al aan de slag

Een toekomstbestendig en duurzaam gemeente Waalre creëren wij samen met onze gemeenschap. Wil je al aan de slag met het verduurzamen van jouw woning? Kijk dan op waalre.nl/duurzaamheid voor alle tips en andere besparingsadviezen.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.