Roland Otto (Woonstichting ‘Thuis) aan het woord over transitievisie warmte

Geplaatst op maandag 6 september 2021

De gemeente Waalre is de afgelopen tijd hard bezig geweest met het formuleren van de transitievisie warmte. Deze visie beschrijft hoe Waalre van het aardgas afgaat en overstapt op duurzame alternatieve warmtebronnen. De transitievisie warmte is opgesteld in samenwerking met relevante partijen.

Interview met belangrijke stakeholder

Roland OttoRoland Otto vertegenwoordigt Woonstichting ‘Thuis als gebiedsregisseur. Daarin is Roland verbinder tussen gemeenten en instellingen en houdt hij zich bezig met de verduurzamingsopgave op het gebied van wonen. Woonstichting ‘Thuis heeft als missie een actieve bijdrage leveren aan een duurzame, toekomstbestendige samenleving waarin iedereen mee kan doen. Dit maakt hen onmisbaar in de totstandkoming van de Transitievisie Warmte.

Vanuit onze ambities zijn wij betrokken geraakt bij de Transitievisie Warmte voor gemeente Waalre. We hebben in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van ons bezit aan woningen in de gemeente en welke mogelijkheden van duurzame warmtebronnen zich voordoen in de omgeving. Daarbij is gekeken hoe wij dit samen met de gemeente planmatig kunnen aanpakken. In het proces is duidelijk naar voren gekomen waar onze prioriteiten voor de komende tijd gaan liggen.

Volgens Roland is het proces in de totstandkoming van de Transitievisie Warmte soepel verlopen.

Facet is vroegtijdig als bureau ingehuurd en dit heeft gezorgd voor een structurele en planmatige aanpak. Dit vond ik zelf erg prettig en overzichtelijk. Daarin zijn wij als coöperatie natuurlijk betrokken geweest, maar ook andere belanghebbenden, onder andere de netbeheerder Enexis, heeft hieraan bijgedragen. Met elkaar hebben we stap voor stap van grof naar fijn gewerkt, om zo tot de beste strategie voor gemeente Waalre te komen. Zowel kijkend naar de korte, middellange en lange termijn.

Ook over het resultaat is Roland te spreken:

Het is in onze regio wat lastiger qua warmtebronnen, omdat de mogelijkheden beperkt zijn. Ik ben blij dat alles overzichtelijk en duidelijk in beeld is gebracht. Het geeft ons genoeg stof om verder mee aan de slag te gaan. Met de gemeente en alle belanghebbenden hebben we een goede eerste stap gezet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het verduurzamen van jouw woning op www.waalre.nl/duurzaamheid/aandeslag.

Meer nieuws


Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.