"Ik zie veel kansen, veel nieuwe natuur"

Geplaatst op donderdag 29 juli 2021

Een interview met de projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied van de gemeente Waalre.

Inventief zijn en kansen zien

Frank NiessenIk ben Frank Niessen en werk nu alweer 13 jaar bij de gemeente Waalre als projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling - Buitengebied. Ik heb een breed en vooral ook divers pakket aan werkzaamheden. Zo houd ik me onder andere bezig met de ontwikkeling van de toekomstvisie voor het buitengebied rond Aalst-Ekenrooi. Welke impact zullen allerhande regelgeving hebben op de landbouw in Waalre? Wat betekent de energietransitie voor de inrichting van het buitengebied? Hoe wonen we en willen we straks wonen? Hoe maken we in het buitengebied onze natuur toekomstbestendig, zodat we er optimaal van kunnen blijven genieten? Samen met partners zoals de Provincie, het Waterschap, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, Bosgroep Zuid, ZLTO en IVN maken we plannen en stemmen we plannen af waarin water, droogte, biodiversiteit, belevingen en cultuurhistorie centraal staan.

Voordat ik een project opstart ga ik eerst na wat de financiële bijdragen kunnen zijn van het Rijk, de Provincie, onze regio. Pas wanneer een plan financieel ook haalbaar blijkt, dan gaan we samen aan de slag. Momenteel bijvoorbeeld doen er zich kansen voor om met gemeenten gelegen in het stroomgebied van de Tongelreep deel te nemen in een Europees subsidieprogramma Interreg 6. Dat zijn we nu aan het verkennen. Binnen mijn functie moet je inventief zijn en vooral ook kansen zien. En niet vanachter je bureau plannen schrijven. Ik ga dan ook altijd op locatie kijken en graag in gesprek met partners en gebruikers.

30 hectare extra natuurgebied

Mensen staan op een loopbrug in een groene omgevingWaar ik trots op ben? Een mooi project vind ik het creëren van 30 hectare natuurgebied in het gebied wat wij Dommeldal de Hogt noemen. In 2019 vond hiervoor een kavelruil plaats tussen enkele boeren, natuurmonumenten en onze gemeente. De boeren kregen grond dichterbij hun bedrijf. In het beekdal van de Dommel welke is begrensd als NatuurNetwerk, kwamen agrarische veldkavels vrij. En met die gronden zijn we nu samen met onze partners druk bezig om die om te vormen naar natuur. Straks hebben we 30 hectare extra natuurgebied in onze gemeente en net daarbuiten. Toch bijzonder om hier een bescheiden bijdrage aan te mogen leveren.

Van heidegebied naar productiebossen

Wist je trouwens dat Waalre, ook te zien op oude kaarten, vroeger vooral uit heidegebied bestond? Ooit is het ontgonnen en is ingezet op productiebossen. Snel groeiend bos, met hout voor de mijnbouw. Hiermee werden gangen gestut. Dit productiebos, best kwetsbaar gezien het eenzelfde soort bomen betreft, gaan we de komende jaren omvormen naar een natuurbos. Hierdoor krijgen we meer diversiteit in de natuur. Er zal minder bomenkap gaan plaatsvinden. Deze omvorming draagt ook weer bij aan het behoud van onze natuur en vergroten van de biodiversiteit.

Samenwerken voor een mooi Waalre

Bij de Heuvelsche putten in Dommeldal de Hogt had Natuurmonumenten een briljant idee. In de al eerder genoemde kavelruil bracht de gemeente een agrarisch perceel in waarvan het bekend was dat dit een relatief nat perceel was. De boeren in het gebied zaten nou niet heel erg te springen om dit perceel. Het idee ontstond om het perceel in twee delen op te splitsen. Het ene deel nog natter te maken door het circa 25cm af te graven om dit dan vervolgens weer op het deel, het deel dat naar een boer is gegaan, op te brengen. En zo geschiedde. Het gebied heeft er een prachtige waterbuffer met poelen bij gekregen waarin de natuur de ruimte krijgt. Voor de recreanten is er een vlonderpad doorheen aangelegd en zijn er bankjes geplaatst. En ook de boer is tevreden, die heeft een goed te bewerken perceel ervoor teruggekregen. Echt een win-win situatie, weer een mooi stukje Waalre dankzij deze samenwerking.

Hoewel ik eerder ook wel 1-2 dagen per week in het Provinciehuis te vinden was, werk ik ook nu nog veel vanuit huis. Je wint natuurlijk ook weer reistijd door digitale vergaderingen, toch mis ik de korte lijnen en verbinding en de samenwerking met collega’s. Hoe verbluffend mooi Waalre eigenlijk is en hoeveel er over het buitengebied te vertellen is, valt me iedere keer weer op als ik word gevraagd een rondgang door Waalre te organiseren. Zoals tijdens de kennismaking voor de nieuwe wethouder of onlangs nog met het IVN.

Blik op de toekomst

Wat er nog op stapel staat? De komende tijd gaan we aan de slag met investeringen in de recreatieve routestructuur: denk aan de aanleg van recreatieve fietspaden ter hoogte van de Mosbroekseweg en Beemdstraat, maken we een fietsoversteek over de Burgemeester Mollaan en ontwikkelen we een toeristisch recreatieve augmented reality app. Ook zie ik veel nieuwe natuur in Dommeldal de Hogt ontstaan, waaronder aan de Onze Lieve Vrouwe Dijk en in de Klotputten in Eindhoven. Ook ronden we het bestuurlijke traject rond landgoedbeleid en het ontwikkelperspectief Buitengebied Aalst af, welke tot stand is gekomen met bewoners van het gebied, betrokken inwoners en partners. Hierin nemen we de energietransitie en alle ontwikkelingen voor de agrarische sector ook mee. Ook maken we een zo concreet mogelijk uitvoeringsprogramma voor dat gebied waar we de komende jaren aan willen werken.

Zeker is dat er veel kansen liggen om onze kinderen en kleinkinderen te laten genieten van al dat groen.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

  • Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.
  • Om RSS-feeds te kunnen lezen, heeft u een RSS-reader nodig. Via een RSS-reader kunt u zich dan abonneren op onze feed. U vindt hier ons nieuwsarchief in RSS.