Nieuwe Visie Recreatie en Toerisme Waalre

Geplaatst op woensdag 7 juli 2021

Waalre is een groene woongemeente waar het voor iedereen fijn wonen is. Goede recreatieve voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. De wens voor actualisering van het bestaande beleid voor recreatie en toerisme komt voort uit het coalitieakkoord en van de gemeenteraad. Samen met recreatief toeristische ondernemers, inwoners, andere betrokkenen en de gemeente is een nieuwe Visie Recreatie en Toerisme opgesteld. Daarin zijn ambities geformuleerd en is een bijpassende aanzet voor het uitvoeringsprogramma gemaakt.

Visie en ambitie

Waalre is de schakel tussen de stad Eindhoven en de grote natuurgebieden in de omgeving. In Waalre ligt de nadruk op lekker buiten zijn en ontdekken door te wandelen en fietsen. Daarom richten we ons op kleinschalige voorzieningen en leuke, lokale kleine initiatieven van goede kwaliteit. Duurzaamheid is een uitgangspunt. Toerisme in Waalre richt zich vooral op de inwoners en bezoekers uit de directe omgeving. De recreatieve voorzieningen nodigen ook de inwoners uit om te bewegen, ontspannen en ontmoeten.

Vier ontwikkelsporen

Om deze ambitie te bereiken stelden we een uitvoeringsprogramma met vier ontwikkelsporen op. Waalre heeft op recreatief gebied al veel te bieden en er is al veel op orde. Maar er zijn altijd kansen en mogelijkheden om te verbeteren en nieuwe doelgroepen om aan te boren.

Ontwikkelspoor 1: Bos, heide, vennen en beekdalen

We bereiken een aantrekkelijke en toegankelijke natuur, vooral voor eigen inwoners, door het maken van zones van rustgebieden en recreatiestromen. Daarmee maken we een onderscheid tussen heel kwetsbare natuur die bescherming vraagt en zones die extra druk kunnen opvangen. Dat kan een natuurpoort zijn waar goede parkeerplaatsen, oplaadpunten voor e-bikes en horeca etcetera aanwezig is.

Ontwikkelspoor 2: Agrarisch & landelijk

Een landelijk gebied dat bruist van beleving en waar volop kleinschalige ontdekkingen zijn, bijvoorbeeld over het boerenleven, knuffelen met dieren, je eigen boerenproducten maken of aardbeien plukken. Maar denk ook aan groepsactiviteiten voor families en bedrijfsuitjes. Samen met bestaande aanbieders kijken we naar hun toekomstambities en mogelijkheden.

Ontwikkelspoor 3: Dorpscentra

De centrumgebieden van Waalre-dorp en Aalst worden in de toekomst aantrekkelijker en gezelliger. In de buurtschappen staat het behoud van het authentieke voorop. Aantrekkelijke zitjes en pleinen zorgen in de centra voor ontmoeting. Door horeca, detailhandel, vrije tijd, cultuur en diensten met elkaar te combineren, vergroten we de belevingswaarde en de verblijfsduur. Het zichtbaar maken van het industrieel erfgoed past goed in dit ontwikkelspoor.

Ontwikkelspoor 4: Netwerk & informatie

Met duidelijke routes en goede informatie verbinden we de mooiste plekjes en alle (kleinschalige) recreatieve voorzieningen op basis van thema, locatie of afstand. Dit bereiken we door samen te werken met lokale en regionale partners.

Inspireren en faciliteren

De gemeente Waalre faciliteert en inspireert ondernemers en initiatiefnemers wanneer zij recreatief toeristische plannen hebben die goed bij onze visie, ambitie en ontwikkelsporen passen.

Besluitvorming in september

Op 29 juni stemde het college van B&W in met de Visie en het voorstel om dit ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Dat gebeurt in september: op 7 september behandelt de gemeenteraad de Visie Recreatie en Toerisme Waalre oordeelsvormend en op 21 september besluitvormend.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.