Besluiten gemeenteraad 13 april 2021

Geplaatst op maandag 19 april 2021

Op 13 april 2021 was er een besluitvormende vergadering van de gemeenteraad. U kunt deze vergadering naluisteren via waalre.raadsinformatie.nl. De stukken vindt u in de vergaderagenda. De gemeenteraad nam tijdens deze vergadering de volgende besluiten:

Voorstel: Kaders en inrichtingsvisie landgoed Gildebosch

Een projectontwikkelaar en vereniging Gildewoud, een burgerinitatief, gaan samen een nieuw landgoed ontwikkelen. Op dit nieuwe landgoed worden twee villa's en veel nieuwe natuur met wandel- en fietspaden gerealiseerd.
Besluit: Dit voorstel werd met hoofdelijke stemming met 15 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Voorstel: Toekomstige invulling ‘Driehoek’ Waalre

Dit voorstel geeft richting aan de definitieve invulling van de ‘driehoek’ als entree van Waalre dorp. De raad koos daarbij voor een scenario dat groen combineert met (groene) parkeerplaatsen en ruimte voor ontmoeten.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Voorstel: Controleprotocol en normenkader 2020

Het controleprotocol is de invulling van de opdracht aan de accountant om een oordeel te geven aan de jaarrekening. Het normenkader bevat nadere wet- en regelgeving die daarbij betrokken moet worden.
Besluit: zonder stemming aangenomen

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.