Bodemsanering openbaar gebied achter de Broekweg

Geplaatst op woensdag 7 april 2021

De gemeente Waalre saneert op dinsdag 6 en woensdag 7 april (met eventueel uitloop naar 8 april) vervuilde grond die is aangetroffen in het openbaar gebied aan de achterkant van de Broekweg.

Tijdens een bestuursrechtelijke controle in september 2019 is een dumpplek van (drugs)afval gevonden in dit gebied. Uit onderzoek blijkt dat de grond gesaneerd moet worden omdat in de grond drugsgerelateerde stoffen zijn aangetroffen. Er is geen sprake geweest van een verhoogd gezondheidsrisico en/of blijvende milieuschade.

De overtreder betaalt

De gemeente vindt het onacceptabel dat er (drugs)afval gedumpt wordt. Een dumping kan schade toebrengen aan milieu, mensen en dieren. Daarnaast zijn de kosten om de situatie te herstellen hoog. De overtreders zijn in de gelegenheid gesteld om zelf de vervuilde grond te saneren. Dit is niet gebeurd binnen de gestelde termijn. De gemeente voert daarom zelf de sanering uit en gaat de kosten op de overtreders verhalen.

Melden helpt

Het melden van gedumpt (drugs)afval of andere verdachte zaken is belangrijk. Dat kan bij de gemeente, politie of anoniem via Meld misdaad anoniem (0800-7000).

Samen sterk tegen ondermijning

Het is een taak van de overheid, om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen een gelijke behandeling krijgt. De dumping van (drugs)afval werd geconstateerd tijdens een bestuurlijke actie die onderdeel uitmaakt van een integrale aanpak van overheidsinstanties tegen ondermijning. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld (het voorbereiden van) de productie van drugs treden politie, justitie en gemeente gezamenlijk op om dit te controleren en bij misstanden maatregelen te nemen. Samen zijn de partners sterk tegen ondermijning!

In deze video op YouTube wordt uitgelegd hoe gevaarlijk de productie van synthetische drugs is door de ongezonde dampen die daaruit vrijkomen.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.