Opheffing Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam per 1 januari 2022

Geplaatst op woensdag 16 december 2020

De gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre werken samen in een Gemeenschappelijke regeling ‘PlusTeam’. Dit team wordt ingezet wanneer (tijdelijk) specialistische of complexe zorg nodig is. Het team bestaat uit professionals met diverse specialisaties ter ondersteuning van kwetsbare inwoners van alle leeftijden met zwaardere problematiek. Voor reguliere ondersteuning wordt de klant door het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (verder CMD) Waalre of CMD Geldrop-Mierlo ondersteund. Sinds 2015 werkt het PlusTeam voor beide gemeenten.

De nabijheid en situering dichtbij het (CMD) van het PlusTeam maakte korte lijnen en afgestemd maatwerk mogelijk. Enorm belangrijk volgens wethouders Sjouw (Waalre) en Van Otterdijk (Geldrop-Mierlo).

Het PlusTeam heeft Geldrop als thuisbasis en werkte daarnaast in Waalre. Het CMD van Waalre pakte de afgelopen periode steeds vaker zelfstandig de specialistische of complexe zorg op. In Geldrop-Mierlo was juist een hogere inzet van het PlusTeam gewenst vanwege een intensievere vraag naar ondersteuning bij multi-problematiek.

Vanuit verschuiving van werk en de standplaats van het PlusTeam in Geldrop blijkt de samenwerking niet langer logisch. Zo sluiten beide gemeenten beter aan bij de huidige praktijk waarin PlusTeam al meer werkzaam was voor Geldrop-Mierlo dan overeengekomen. Daarom is opheffing van de GR PlusTeam in de toekomst nu een logische volgende stap. Op 14 december jl. werden beiden gemeenteraden geïnformeerd over het voornemen van de opheffing per 1 januari 2022.

Behoud van maatwerk en korte lijnen

Met de overgang van zorg en ondersteuning naar gemeenten hebben we gezien dat specialistische hulp echt maatwerk is. Door gebruik te maken van de kennis en kunde, samen opgedaan in de afgelopen jaren, kunnen beide gemeenten op eigen wijze de ondersteuning duurzaam en goed blijven vormgeven aldus beide wethouders.

Specialistische hulp en ondersteuning blijft onverminderd toereikend. Het komend overgangsjaar (2021) wordt samengewerkt om alle opgedane kennis zo goed mogelijk onder te brengen bij het CMD Waalre, CMD Geldrop-Mierlo en PlusTeam. Waalre gaat de complexe en specialistische zorg op een andere manier organiseren, Het PlusTeam zal voor Geldrop-Mierlo blijven voortbestaan.

We werken er allemaal hard aan dat inwoners niets van de ontvlechting merken. Specialistische hulp en ondersteuning blijft in beide gemeenten onverminderd toereikend.

De inhoudelijke kwaliteit van specialistische of complexe zorg  blijft beschikbaar, maar vanaf 2022 niet langer in een Gemeenschappelijke Regeling. Op 2 februari (Waalre) en 8 februari (Geldrop-Mierlo) wordt toestemming gevraagd aan de gemeenteraden voor de opheffing.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.