Herstelmaatregelen noodzakelijk om de heides te behouden

Geplaatst op woensdag 18 november 2020

Binnenkort start Bosgroep Zuid Nederland samen met gemeente Waalre in opdracht van de provincie Noord-Brabant en het ELFPO, met het tweede deel van het grootschalige heideherstel. In de winter van 2019/2020 is het eerste deel van de herstelmaatregelen uitgevoerd. Deze waren noodzakelijk om te voorkomen dat de heide dichtgroeit met grassen, struiken en bomen, die als gevolg van de hoge stikstofdepositie heel snel groeien.

Dankzij de herstelmaatregelen kan de heide zich in de toekomst weer uitbreiden en is de variatie in structuur en leeftijd van de heidevegetatie toegenomen. De heidebiotoop wordt daardoor robuuster en is dan beter bestand tegen veranderingen en stressfactoren, zoals de extreme droogte en stikstofdepositie. De herstelwerkzaamheden zijn onderdeel van een POP3-project, dat bestaat uit een op maat samengesteld pakket aan herstelmaatregelen. Zo wordt integraal gewerkt aan het herstel, het behoud en de ontwikkeling van de bossen en heide, in dit bijzondere natuurgebied.

In deze fase van het project staat intensief heideherstel op de planning. De heides van de gemeente Waalre staan bekend om de rijke biodiversiteit, met zeldzame heidesoorten. Door de hoge stikstofdepositie vanuit de industrie, het verkeer en de agrarische sector, groeien ongewenste grassen, bomen en struiken hier echter extra snel. Daardoor dreigt het heidegebied dicht te groeien. De voortplantings- en voedselmogelijkheden nemen zo af en de biodiversiteit loopt sterk terug. Zonder deze POP3-herstelmaatregelen raken de bijzondere heidesoorten die hier leven hun leefgebied kwijt, en zullen ze verdwijnen. Denk aan de stekelbrem, de kruipbrem, de klokjesgentiaan en de grondster. Maar ook buntgras, de blauwvleugelsprinkhaan en de levendbarende hagedis zijn soorten die een enorm belang hebben bij de herstelmaatregelen.

Wat gaat er precies gebeuren, waar en wanneer

Om de heides voor de toekomst te behouden, is een maatwerkpakket aan heideherstelmaatregelen opgesteld. De volgende maatregelen worden in de aankomende winterperiode uitgevoerd:

  • Gehele winter: bomen en opslag verwijderen in alle gebieden om dichtgroeien te voorkomen
  • Eind november/begin december: steenmeel verspreiden om de bodem te helpen herstellen. Locaties:
    • Shopiaheideveld
    • Meeuwvenseheide

Om de heides zo min mogelijk te belasten wordt het steenmeel over de heides geblazen. Bij de werkzaamheden vindt tijdelijke stofvorming plaats. Gedurende deze werkzaamheden zijn de toegangswegen naar het werkgebied daarom tijdelijk afgezet met afzetlint.

Onderdeel van een POP3-herstelproject

Dit project is onderdeel van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP) en is mede mogelijk dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Noord-Brabant. POP3 kent drie basisdoelstellingen. De achteruitgang stoppen van de biodiversiteit als gevolg van stikstof; het duurzaam herstellen van bos- en heideterreinen; en het verhogen van de ecologische kwaliteit en veerkracht van bodem en vegetatie, zodat biodiversiteit kan toenemen. Dit POP3-project bestaat uit een pakket herstelmaatregelen gericht op bodemherstel in bos en heide door toevoeging van steenmeel, bosherstel via aanplant van waardevolle soorten en heideherstel door te plaggen, chopperen en het verwijderen van bomen en opslag.

Vragen of behoefte aan meer informatie

Voor vragen over het project kan men contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland. Op bosgroepen.nl/bosgroep-zuid-nederland, is meer informatie over de POP3-projecten te vinden.

Mocht u graag meer informatie ontvangen over dit heideherstel of over dit POP3-project in totaliteit? Of heeft u wellicht behoefte aan een veldbezoek met een van onze deskundigen? Neem dan gerust contact met ons op via 040-2066360.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.