Gemeenteraad Waalre legt nieuwe basis voor toekomstig bestuur

Geplaatst op dinsdag 3 november 2020

Persbericht presidium gemeenteraad Waalre:

Het presidium van de gemeenteraad van Waalre zet stappen in de richting van een nieuw te vormen zakencollege. Belangrijk daarbij zijn het gezamenlijk werven van drie wethouders en het opstellen van een raadsbrede agenda. Aanleiding hiervoor is het vertrek van zowel burgemeester Brenninkmeijer als de vier wethouders in onze gemeente, begin oktober, nadat tussen hen een vertrouwensbreuk was ontstaan.

Om ruimte te scheppen voor een betere samenwerking, kiest het presidium, het besturend orgaan van de gemeenteraad bestaand uit alle fractievoorzitters, nu voor een gezamenlijk zakencollege. Dit zakencollege, met drie wethouders die worden geselecteerd op hun inhoudelijke kwaliteiten en niet op politieke kleur, zal bestaan tot na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Deze wethouders worden niet geselecteerd door één partij maar door de hele raad. De werving voor deze wethouders vindt daarom plaats buiten de bestaande (partij)politieke netwerken en is inmiddels gestart door bureau Geerts & Partners. Na een voorselectie begin november, volgen medio november de gesprekken met de selectiecommissies. Alle fracties in de Waalrese gemeenteraad hebben hierin zitting. Als de procedure tijdig kan worden afgerond, worden de wethouders in de raadsvergadering van 24 november aanstaande geïnstalleerd.

Raadsbrede agenda

Om de kandidaat-wethouders duidelijkheid te geven over hun opdracht, stelde het presidium een raadsbrede agenda op; een lijst met onderwerpen waarvoor beleid wordt gevraagd in de komende anderhalf jaar, tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De fracties maken geen politieke afspraken over hoe het beleid eruit moet zien, maar verwacht van de toekomstige wethouders dat zij zelf, in communicatie met de gehele gemeenteraad, naar (wisselende) meerderheden zoeken. De raadsbrede agenda wordt de komende tijd nog verder uitgewerkt. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Herstel van vertrouwen

Het presidium en de gemeenteraad van Waalre zijn zich bewust van de onrust en teleurstelling die de bestuurscrisis ook in het dorp, onder inwoners, heeft veroorzaakt. Door de komende anderhalf jaar doelmatig samen te werken, als volksvertegenwoordigers voor álle inwoners van Waalre, hopen wij te kunnen bijdragen aan het herstel van vertrouwen van inwoners in ons gemeentebestuur.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.