Winterterrassen voor horecaondernemers

Geplaatst op donderdag 22 oktober 2020

Om u in de horecabranche tegemoet te komen gedurende de coronacrisis, hebben wij besloten om winterterrassen toe te staan door middel van het plaatsen van een tent/overkapping tot uiterlijk 31 maart 2021. De plaatsing van een tent/overkapping staan wij toe, zonder wijziging van de bestaande terrasvergunning en Drank- en Horecavergunning toe, maar met aanvullende voorwaarden. Voor de winterterrassen zullen we geen precario heffen.

Plan indienen

Als u een tijdelijke overkapping/tent wilt plaatsen moet u hiervoor een plan indienen bij de gemeente via vergunningen@waalre.nl. Er mag alleen een plan ingediend worden waarbij er sprake is van een tent/overkapping waarbij minimaal 1 (lange) zijde open is. Als u een plan wilt indienen moet u (minimaal) de volgende zaken overleggen:

 • Situatietekening.
 • (Constructieve) tekening met daarop plattegronden, aanzichten en eventueel doorsneden en details van alle te plaatsen bouwsels.
 • Constructieberekeningen (geen schetsen), waaronder:
  • Berekening van de constructie;
  • De constructieschematisering, -geometrie, materiaaleigenschappen, profielafmetingen en de eigenschappen van de ondersteuning moeten in de berekening zijn weergegeven en gemotiveerd;
  • Belastingen en belastingcombinaties moeten volledig uitgewerkt worden gepresenteerd;
  • De toegepaste waarde voor de windsnelheid dient expliciet vermeld te zijn.

Ook als het bedrijf wat de overkapping/tent plaatst, gecertificeerd is, dienen toch eerst tekeningen te worden overlegd.

Beoordeling

Wij laten de constructieve gegevens vervolgens door onze vaste constructeur beoordelen. De kosten voor deze toetsing brengen wij niet in rekening. U hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen. Ook kijken wij intern naar de gewenste situering van de overkapping/tent. Hiermee toetsen we het gebruik van de openbare ruimte zoals de bruikbaarheid van de weg en veiligheid in relatie tot gewenste doorgangen/looproutes.

Wanneer u een plan indient gelden er ook nog aanvullende voorwaarden. Voor deze voorwaarden kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning via vergunningen@waalre.nl.

Realisatie

Op 13 oktober is door het kabinet aangekondigd dat de horeca vanaf 15 oktober 4 weken gesloten wordt ivm de toename van de COVID-19 besmettingen. De mogelijkheid om een winterterras te realiseren is dan ook alleen mogelijk wanneer deze landelijke sluiting wordt opgeheven. Eventueel kunt u al wel plannen indienen om klaar te staan wanneer de horeca weer wordt geopend.

Betrokkenheid van gemeente en hulpdiensten betekent niet dat alle plannen op voorhand op medewerking kunnen rekenen. Er worden meer belangen afgewogen. Tevens biedt de betrokkenheid van gemeente en hulpdiensten geen volledige garantie dat plannen te allen tijde in de gezamenlijk geaccordeerde vorm door kan gaan. De coronacrisis is onvoorspelbaar gebleken en kan leiden tot nieuwe maatregelen vanwege gezondheidsrisico’s. Mocht dat tot aanpassing of ingrijpen van de gemeente of Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) leiden zijn zij niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen en schade. Dat is en blijft het ondernemersrisico.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.