Wethouders Waalre besluiten af te treden

Geplaatst op donderdag 1 oktober 2020

Gedurende de afgelopen jaren hebben we in een ingewikkelde bestuurlijke context uitvoering gegeven aan het Waalres Akkoord. We betreuren het om te moeten constateren dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor ons als wethouders. Dit heeft ons doen besluiten op korte termijn af te treden. Totdat opvolging is geregeld zijn we bereid om lopende zaken af te handelen.

Wij stonden en staan nog altijd voor een modern en integer bestuur van de gemeente Waalre. In de huidige bestuurlijke context is het voor ons onmogelijk geworden om hieraan verdere invulling te geven. Daarom bieden wij ruimte aan nieuwe bestuurders.

De afgelopen maanden hebben we geconstateerd dat er een verschil van inzicht is met betrekking tot de bestuursstijl van de burgemeester. Dit verschil hebben we bespreekbaar gemaakt met het oog op het verbeteren van de bestuurscultuur en het ondersteunen van de continuïteit van de ambtelijke organisatie. Alle spelers in de politiek van Waalre weten al geruime tijd precies wat er aan de hand is. Van ons kunt u dan ook geen verdere verklaring verwachten. Dit zou onnodig beschadigend werken voor alle betrokkenen.

We betreuren het, dat we persoonlijk geen verdere uitvoering kunnen geven aan de mooie projecten en initiatieven die op stapel staan. We hebben met veel plezier en energie invulling gegeven aan onze verantwoordelijkheden voor de inwoners van de gemeente Waalre. We bedanken iedereen waarmee we hebben mogen samenwerken.

Waarnemend burgemeester Jan Boelhouwer laat desgevraagd weten de keuze die de wethouders hebben gemaakt te respecteren. Hij dankt hen voor de grote inzet die ze de afgelopen jaren hebben geleverd bij de uitvoering van het Waalres Akkoord. Dit verdient veel waardering.

Bekijk eerdere berichtgeving over de bestuurlijke situatie.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.