College Waalre presenteert meerjarig sluitende begroting 2021

Geplaatst op dinsdag 29 september 2020

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een meerjarig sluitende begroting 2021.In deze onzekere tijd voor de gemeente (door herijking van het Gemeentefonds in 2021 en de Coronacrisis) is in 2020 geen Kadernota vastgesteld. Toch is de begroting 2021 een begroting, waarin alles uit het Waalres Akkoord is toegevoegd, echter geen nieuw beleid. Wél worden er in 2021 financiële middelen vrijgemaakt voor de uitvoering van Het Groenbeleidsplan. Dat is een belangrijke kwaliteitsimpuls voor Waalre als groene woongemeente. Inwoners hebben regelmatig in peilingen en participatietrajecten aangegeven dat zij dit heel belangrijk vinden. Ook de raad besloot in het voorjaar te streven naar het excellente niveau voor onderhoud van groen.

Op 27 oktober is een oordeelvormende vergadering over de programmabegroting 2021 en op 10 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Uitgangspunten

Er is de afgelopen jaren veel gerealiseerd en deze begroting maakt mogelijk dat we ook in 2021 en verder onze dienstverlening naar onze inwoners op peil kunnen houden en zelfs verbeteren. We houden vast aan onze ambities op het terrein van zorg, inclusieve samenleving en het zijn van groene woongemeente, omdat dit de thema’s zijn waar onze inwoners direct de gevolgen van ondervinden als we daarop bezuinigen. Net als vorig jaar voldoet deze begroting aan het financiële kader dat vastgesteld is in het Waalres Akkoord 2018 – 2022.

Lichte stijging van de woonlasten

De woonlasten in Waalre blijven landelijk en regionaal op hetzelfde niveau liggen als de afgelopen jaren. De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen licht van €810,- in 2020 naar € 824,- in 2021. Dit door een stijging van 1,6% van de OZB-tarieven, een stijging van 3,5% van de afvalstoffenheffing en een gelijkblijvend tarief van €198,- per aansluiting voor de rioolheffing. De totale gemeentelijke belastingdruk per huishouden is hierdoor in 2021 met 1,5% gestegen t.o.v. 2020. Dit is een afname t.o.v. vorig jaar waarin de belastingdruk steeg met 5,0%.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.