Regels evenementen in Waalre vanaf 1 juli 2020

Geplaatst op woensdag 19 augustus 2020

Vanaf 1 juli 2020 mogen evenementen en andere bijeenkomsten weer plaatsvinden. Er gelden wel restricties om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Er zijn een aantal algemene regels die voor alle evenementen en bijeenkomsten gelden. Daarnaast zijn er per type evenement (binnen of buiten) aanvullende voorwaarden en regels gesteld.

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie op 18 augustus 2020 geadviseerd om maximaal 6 personen in uw huis of tuin te ontvangen. Het is gebleken dat de meeste besmettingen op dit moment voortkomen uit sociale gelegenheden in en rondom huis, hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld buurtbarbecues en andere feestjes. Wij willen u adviseren om op dit moment geen evenementen te organiseren in privésfeer. Wanneer u een evenement wil organiseren adviseren wij u om dit bij een horecagelegenheid te doen. Wanneer u besluit dat u toch een evenement wil organiseren (al dan niet in privésfeer) wijzen wij u op uw verantwoordelijkheid als organisator. Het toezicht op evenementen wordt aangescherpt. Ben u zich ervan bewust dat er handhavend opgetreden kan worden.

Algemene regels

De belangrijkste regel is dat er altijd 1,5 meter onderlinge afstand gehouden moet worden. Dit geldt niet voor gezinnen, kinderen tot 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en jongeren tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen). 

Als u een evenement organiseert moet u daarnaast:

 • Maatregelen treffen om de stromen van de personen die samenkomen te scheiden, ook voor het gebruik van sanitaire voorzieningen;
 • Hygiënemaatregelen treffen waarmee de verspreiding van COVID-19 wordt tegengegaan;
 • Maatregelen treffen waardoor de aanwezigen te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden;
 • Ervoor zorgen dat de aanwezigen altijd 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, tenzij de aanwezigen niet verplicht zijn deze afstand in acht te nemen (er zijn specifiek uitzonderingen voor gezinnen, kinderen, begeleiders van gehandicapten etc);
 • Ervoor zorgen dat de aanwezigen aan wie een zitplaats is toegewezen (indien dit is vereist) daarvan gebruik maken.

Regels per type evenement

Voor evenementen die binnen plaatsvinden gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 100 personen per ruimte met voor iedereen vaste zitplaatsen (exclusief personeel). 
 • Er geldt geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • In locaties met doorstroom van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel). Er geldt geen maximumaantal personen. 

Voor evenementen die buiten plaatsvinden gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 250 personen (exclusief personeel). Bij een eet- en drinkgelegenheid of een buitenterras bij een evenement moet worden gewerkt met vaste zitplaatsen.
 • Er geldt geen maximum aantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
 • Bij evenementen waarbij sprake is van doorstroom, zoals een rommelmarkt, braderie of kermis en andere buitenlocaties met 'doorstroom' van bezoekers is 1,5 meter afstand de regel (locaties zorgen zelf voor naleving van deze regel).  Is hierbij sprake van een terras of eet- of drinkgelegenheid dan gelden aanvullende voorwaarden.

Elk evenement is uniek en wordt individueel beoordeeld dus het kan zijn dat er nog andere of aanvullende voorwaarden worden gesteld.

Onderbouwing aanleveren

Als u een evenementenmelding wilt indienen, moet u voortaan ook stukken indienen waaruit blijkt hoe u de bovenstaande regels gaat waarborgen. Wees hierin zo duidelijk en uitgebreid mogelijk. U kunt bijvoorbeeld denken aan het indienen van plattegronden (aantonen 1,5 meter afstanden en looproutes) en protocollen qua hygiëne (denk aan sanitaire voorzieningen en toepassen desinfecterende vloeistoffen). Geef verder ook aan hoeveel bezoekers u denkt te ontvangen en hoe u ze gaat informeren. Zonder duidelijke onderbouwing zal het evenement niet akkoord zijn.

Handhaving

Zoals bij alle evenementen het geval is, kunnen onze medewerkers van handhaving uw evenement bezoeken. Samen kijken we wat we kunnen doen om de situatie eventueel beter te maken. U als organisator bent daarbij aan zet om maatregelen te treffen.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.