Voor het eerst Wij Waalre Club Talent voor jonge vrijwilligers

Geplaatst op vrijdag 24 juli 2020

Voor de eerste keer benoemt de gemeente Waalre in 2020 jonge vrijwilligers tot ‘Wij Waalre Club Talent’. Organisaties kunnen hiervoor één jonge vrijwilliger voordragen, die zij graag in het zonnetje willen zetten. 

Elk jaar reikt de gemeente vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door organisaties en verenigingen uit Waalre. Een van de criteria om voor de vrijwilligerspenning in aanmerking te komen, is dat de vrijwilliger minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk moet hebben gedaan. Dat is voor jongeren niet altijd haalbaar, terwijl er wél jonge vrijwilligers zijn die extra aandacht verdienen voor hun inzet. Daarom zet de gemeente Waalre dit jaar ook jónge vrijwilligers in het zonnetje door hen te benoemen tot ‘Wij Waalre Club Talent’. Want wij zijn samen Waalre, van jong tot oud.

Aanmelden van vrijwilligers tot 1 oktober 2020

Vrijwilligersorganisaties en verenigingen ontvangen deze week een brief en/of mail van de gemeente om vrijwilligers aan te melden. Organisaties en verenigingen die geen brief en/of mail ontvangen hebben en toch vrijwilligers voor willen dragen, kunnen contact opnemen met Rob van Daal, verenigingscontactfunctionaris, via telefoonnummer 040-2282594 of via rvdaal@waalre.nl.

Uitreiking op woensdag 9 december

De vrijwilligerscommissie beoordeelt of de voorgedragen vrijwilliger voldoet aan de criteria. Op woensdag 9 december 2020 zet wethouder Alexander van Holstein, tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Huis van Waalre (onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen), de vrijwilligers van de gemeente Waalre in het zonnetje.

Criteria Wij Waalre Club Talent en vrijwilligerspenning 2020

Om in aanmerking te komen voor een vrijwilligerspenning of om Wij Waalre Club Talent te worden moet de (jonge) vrijwilliger aan een aantal voorwaarden voldoen.

Criteria voor het Wij Waalre Club Talent. De jonge vrijwilliger:

 • Is jonger dan 23 jaar in het jaar 2020;
 • Doet vrijwilligerswerk bij één of meerdere verenigingen of instellingen in de gemeente Waalre;
 • Is niet eerder benoemd tot Wij Waalre Club Talent;
 • Creëert sociale verbindingen binnen de vereniging, instelling en de samenleving;
 • Levert met zijn/haar werk een positieve bijdrage aan de Waalrese samenleving;
 • Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een (geldelijke) tegenprestatie.

Criteria voor de vrijwilligerspenning. De vrijwilliger:

 • Is woonachtig in Waalre, of lid van een Waalrese vereniging of instelling;
 • Heeft niet eerder de vrijwilligerspenning ontvangen;
 • Moet organisatorisch en/of bestuurlijk minimaal 8 jaar vrijwilligerswerk hebben  gedaan of een bijzondere prestatie hebben geleverd. Met ”organisatorisch” wordt bedoeld ”het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie”;
 • Het vrijwilligerswerk moet gericht zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
 • De vereniging of organisatie staat ten dienste van de gemeenschap;
 • Het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;
 • Het werk dient zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar te worden uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd. De tijdsinvestering van de vrijwilliger dient aanzienlijk te zijn.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.