We zijn in Waalre nu al waar we moeten staan in 2022

Geplaatst op dinsdag 21 juli 2020

Zelfontwikkeling, zelfontplooiing en vooral veel voldoening. Jonnie de Wit, beheerder kernapplicaties bij de gemeente Waalre kan deze eigenschappen onderschrijven op basis van de manier waarop hij iedere dag samenwerkt. In zijn dagelijkse werk schakelt hij het liefst aan de voorkant.

Jonnie: “Je kunt beter aan de voorkant meebepalen en meebeslissen. Door zelf aan het stuur te staan kun je input leveren en voor een voorsprong zorgen. En juist dát geeft een goed gevoel.” Deze eigenschappen zorgden ervoor dat Waalre in april 2019 eerste stappen kon zetten voor de pilots ter voorbereiding van de Omgevingswet. En met mooi resultaat. Waalre heeft alles klaar staan om vergunningen aan te vragen en meldingen te doen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) waar gemeenten in 2022 aan moeten voldoen.

Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet vervalt het Omgevingsloket Online als portaal om vergunningen aan te vragen en meldingen te doen. Daarvoor in de plaats komt het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Integratie tussen gemeentelijke applicaties (zoals Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, toepasbare regels en plansoftware) is nodig om met het stelsel te kunnen werken. Huidige software moet worden aangepast. Waalre is gezien de vorderingen op bovenstaand gebied gevraagd als testgemeente binnen een pilot van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

Pionier in Nederland

De Wit: “Als relatief kleine gemeente, naast gemeenten als Utrecht en Rijssen-Holten, hebben we met onze leveranciers (GISkit en Zaaksysteem.nl) de digitalisering van de informatievoorziening rond de Omgevingswet binnen deze pilot ingericht. We waren de eerste gemeente in Nederland die aan werd gesloten op het DSO met de plan- en regelsoftware. In eerste instantie aan de VTH kant (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) met ons zaaksysteem en de koppelvlakken om een vergunning op een goede manier bij ons binnen te halen.” De Wit, lacht tevreden: “Niet slecht voor zo’n kleintje, maar vooral ook goed voor onze inwoners. Daar werken we tenslotte iedere dag voor.”

Kost deelname aan de VNG pilot niet meer tijd? Jonnie antwoordt: “Natuurlijk maak je langere dagen. Dit is niet erg, want door input te leveren help je ook andere gemeenten uiteindelijk en in Waalre creëren we een voorsprong.” Overigens is het samenwerken met andere gemeenten binnen deze pilot wel wat gemakkelijker nu alles via Microsoft Teams loopt. De Wit: “Normaal gesproken moet ik bijvoorbeeld naar Zeist voor een overleg rond deze pilot, nu neem ik deel in Teams.”

Samenwerking levert successen

Waalre is digitaal klaar voor de manier van werken voor de nieuwe Omgevingswet. Jonnie: “We zijn in Waalre nu al waar we moeten staan in 2022. Onze informatievoorziening is voor de Omgevingswet op orde.” Is hij trots op zijn aandeel? Jonnie wil zeker geen credits richting zijn persoon voor deze mooie prestatie. Hij legt uit: “In Waalre werken we samen. Testen we samen. GISkit, onze leverancier maakte extra uren, de VNG schakelde mee. We hebben allemaal een stapje extra gezet om te zijn waar we nu staan.”

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.