Voortgang werkzaamheden Molenstraat en omgeving

Geplaatst op donderdag 11 juni 2020

In het najaar van 2019 startte het project rioolvervanging en herinrichting van de Molenstraat en omgeving. De werkzaamheden schieten goed op. In de Dreefstraat, Werenfriedstraat, Engelmondstraat, Kerkakkers en Kerstraat zijn de nieuwe rioleringen aangebracht. Deze wegen zijn heringericht volgens het ontwerp dat samen met de omgeving is gemaakt en zijn weer te gebruiken voor verkeer.

De riolering in de Molenstraat tussen de kruising met de Smeleweg langs de nieuwe wijk ‘De Smaragd’ is naar voren gehaald en is inmiddels ook klaar. Daar wordt nu de nieuwe bestrating gemaakt.

Door het coronavirus is de planning in maart aangepast om zo efficiënt mogelijk te blijven werken en ervoor te zorgen dat de planning zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Daarom is het opnieuw asfalteren van de Molenstraat buiten de bebouwde kom naar voren gehaald. Deze werkzaamheden worden eind juni uitgevoerd (zie artikel in de Schakel). De werkzaamheden die in maart even werden uitgesteld, zijn hervat. In de Werenfriedstraat is de asfaltdeklaag aangebracht en in de Swidbertstraat zijn de rioolwerkzaamheden gestart. Volgens planning gaat aannemer Heijmans daarna verder met de Molenstraat tussen de kruising Smeleweg en De Markt.

Afkoppelen hemelwaterafvoeren

Alle bewoners van de Molenstraat en omgeving hebben eerder informatie ontvangen over het afkoppelen van schoon regenwater. Hierdoor wordt het regenwater gescheiden van vuil afvalwater van de wc, wasmachine etc. Bij de informatie zat een deelnameformulier. Als u dit nog niet heeft ingeleverd maar wel mee wilt doen, vragen wij u om het deelnameformulier zo snel mogelijk in te leveren. Dit kan bij de keet van aannemer Heijmans of bij de gemeente. Heeft u het formulier niet meer dan kunt u in de keet van Heijmans op het Engelmondplein een nieuw exemplaar ophalen.

Nog geen inloopspreekuur

Vanwege het coronavirus houdt Heijmans nog geen inloopspreekuur. Vragen kunt u via mail blijven stellen: tvriends@heijmans.nl. De meest actuele informatie over het project vindt u op de Facebookpagina van Heijmans.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.