Dinsdag 12 mei digitale raadsvergadering

Geplaatst op vrijdag 8 mei 2020

Op 12 mei vindt de eerste volledig digitale (en rechtsgeldige) vergadering van de gemeenteraad van Waalre plaats.

Agenda

Op de agenda staan o.a. het vaststellen van het stedenbouwkundig plan Heijde Park en de Woonnotitie en het oordeelsvormende bespreken van de Startnotitie transitievisie warmte en het streefbeeld Transitie Landelijk Gebied Metropoolregio Eindhoven.

Bekijk de agenda

Live meekijken

De gemeenteraad vindt het van groot belang dat deze digitale raadsvergadering transparant en openbaar plaatsvindt. De vergadering wordt live uitgezonden op de website van de gemeentraad. Alle raadsinformatie en -communicatie wordt zoveel mogelijk op de website bij de vergaderstukken gepubliceerd.

Op dinsdag 12 mei om 19:30 uur start de digitale raadsvergadering; raadsleden loggen vanuit huis in, de burgemeester en de griffier zijn – op gepaste afstand – in de raadzaal. Vanuit de raadzaal worden het beeld én het geluid van de digitale vergadering naar de openbare website gezonden. De inwoners kunnen de besluitvorming daar dus rechtstreeks volgen.

Live meekijken

Inspreken is mogelijk

Inwoners hebben het recht om in te spreken. En ook bij de digitale raadsvergadering kan dat. De gemeenteraad roept inwoners op om hun standpunt over de voorstellen die op de agenda staan, te mailen naar griffie@waalre.nl. Deze standpunten worden dan bij de stukken op de agenda geplaatst. Bellen met de griffie kan ook via 040-2282500, om te bespreken of maatwerk mogelijk is, zoals bijvoorbeeld toegelaten worden om in te spreken in de vergadering zelf.

Meer informatie over de gemeenteraad

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.