Noodkinderopvang na maatregelen coronavirus

Geplaatst op woensdag 18 maart 2020

De ongekende situatie waar we ons momenteel in bevinden, heeft geleid tot unieke maatregelen. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen het coronavirus, is het sluiten van scholen en kinderopvang tot en met 6 april 2020. Voor de samenleving is het belangrijk dat ouders met werk in cruciale beroepen en in vitale functies door kunnen blijven werken. Daarom is een goede en verantwoorde opvang voor hun kinderen noodzakelijk. Ouders die dat zelf niet kunnen organiseren, kunnen gebruik maken van de noodkinderopvang. De (extra) opvang voor ouders in cruciale beroepen is kosteloos.

U maakt al gebruik van kinderopvang

De gemeente, scholen en kinderopvangorganisaties willen de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen zo veel mogelijk op bestaande locaties en binnen bestaande structuren organiseren. U kunt – als u werkt in een cruciale beroepsgroep – contact opnemen met uw eigen school en/of kinderopvangorganisatie, óók indien u door de huidige omstandigheden meer opvang nodig heeft.

U maakt geen gebruik van kinderopvang

Als u geen gebruik maakt van kinderopvang en wel werkt in een cruciale beroepsgroep, neem dan contact op met de gemeente. U kunt bellen naar het algemene nummer van de gemeente 040-2282500, of kijk op www.waalre.nl voor meer informatie. De gemeente bespreekt dan samen met u de mogelijkheden.

Wat zijn cruciale beroepsgroepen en vitale functies?

Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID-19 vragen om continue bezetting, bijvoorbeeld mensen werkzaam in de zorg, bij de politie of in de voedselketen. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT) vervullen voor een van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn.

Wat als één van beide partners in een cruciale beroepsgroep werkt?

Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de school en/of kinderopvang (dagopvang, BSO, gastouderopvang. Het is geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

Heeft uw kind ziekteverschijnselen?

Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Lukt het niet om opvang te regelen, en werkt u niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Meer informatie?

Voor meer informatie kun u kijken op

de pagina Corona
Veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang
Overzicht van cruciale beroepen tijdens de COVID-19-uitbraak (en vitale processen)

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.