Gemeente Waalre onderzoekt samenwerking met inwoners

Geplaatst op donderdag 14 november 2019

Tussen 14 november en 8 december houdt de gemeente Waalre een enquête onder haar inwoners. Inwoners worden daarbij gevraagd naar hun ervaringen met meepraten, meebeslissen en meedoen met gemeentelijk beleid in een digitale vragenlijst op www.waalre.nl/geefjemening. Zo onderzoekt de gemeente hoe de komende jaren nog meer ruimte kan worden gemaakt voor initiatieven en ideeën van inwoners.

Naast inwoners vullen ook raadsleden, de collegeleden en ambtenaren van de gemeente Waalre een vragenlijst in. Daarmee wordt duidelijk of alle betrokkenen hetzelfde beeld hebben. De antwoorden gaat de gemeente gebruiken om anders te gaan werken, voor en met inwoners. Het doel is om de werkwijze beter te laten aansluiten bij hoe inwoners willen samenwerken. Zo wordt de lokale democratie versterkt. 

Democratische vernieuwing

Bij het onderzoek maakt de gemeente Waalre gebruik van de Quick Scan Lokale Democratie. Deze is gemaakt onder de vlag van Democratie in Actie, een samenwerkingsverband van onder meer het ministerie van BZK, de VNG, de Nederlandse vereniging voor raadsleden en de Vereniging van griffiers. Door samen te werken, spannen de partijen zich in voor democratische vernieuwing. Het stimuleren van burgerparticipatie en het bevorderen van burgerinitiatieven is daarvan één onderdeel. 

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.