Vrijwilligerspenning 2019

Geplaatst op woensdag 17 juli 2019

Elk jaar reikt de gemeente Waalre vrijwilligerspenningen uit aan vrijwilligers die voorgedragen worden door vrijwilligersorganisaties uit Waalre. Vrijwilligersorganisaties en verenigingen hebben hierover een brief en/of mail ontvangen van de gemeente. U kunt vrijwilligers die volgens u in aanmerking komen voor de vrijwilligerspenning opgeven tot 1 oktober 2019.

Heeft u niets ontvangen en wilt u toch vrijwilligers voordragen, dan kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Contact Centrum via telefoonnummer: 040-2282500 of mail: GemeenteContactCentrum@waalre.nl. Wij sturen u dan alle informatie toe. 

Criteria voor de vrijwilligerspenning

  1. De vrijwilliger moet in Waalre wonen, of lid zijn van een Waalrese vereniging of instelling;
  2. De vrijwilliger heeft minimaal acht jaar vrijwilligerswerk verricht op organisatorische en/of bestuurlijke geied, of hij of zij heeft een bijzondere prestatie geleverd.
  3. Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
  4. De vereniging of organisatie staat ten dienste van de gemeenschap;
  5. Het werk is vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie.
  6. Het werk wordt zeer regelmatig (wekelijks/maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar uitgevoerd, of er worden een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd besteed. De tijdsinvestering van de vrijwilliger is aanzienlijk.
  7. De voorgedragen vrijwilliger heeft nog niet eerder een vrijwilligerspenning ontvangen.

De vrijwilligerscommissie toetst de aanvragen op deze criteria. Op vrijdag 13 december 2019 reikt wethouder van Holstein tijdens een feestelijke bijeenkomst in Het Huis van Waalre de penning uit aan de genomineerden.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.