Sluipverkeer maatregelen Waalre-dorp eerst tijdelijk

Geplaatst op dinsdag 2 juli 2019

Om Waalre-dorp zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor sluipverkeer heeft de gemeente, in samenspraak met inwoners, een reeks oplossingen bedacht voor de woonstraten waar nu veel auto's doorheen rijden. Het gaat om oplossingen als fietssluizen, middenbermen en het instellen van eenrichtingswegen.

Het totale maatregelenpakket tegen sluipverkeer werd op dinsdag 25 juni voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stemde in met de voorgestelde oplossingen op voorwaarde dat de meeste maatregelen eerst worden getest voordat ze definitief worden ingevoerd. Op 1 november worden alle oplossingen geëvalueerd. Daarna wordt bepaald welke maatregelen definitief ingevoerd worden.

Nieuw verkeerslicht

Een aantal maatregelen wordt wel direct definitief ingevoerd. Eén daarvan is een nieuw verkeerslicht bij de kruising Willibrorduslaan - Traverse (Heikantstraat, Wollenbergstraat, Bergstraat, Onze Lieve Vrouwedijk). Het doorgaande verkeer, van noord naar zuid, krijgt meer groen. Daardoor wordt de doorstroming over de Traverse sterk verbeterd. Verder wordt het omvormen van de Werenfriedstraat in een fietsstraat niet getest, maar meteen definitief ingevoerd. De beoogde fietssluis in de Ansbalduslaan wordt niet geplaatst.

Tijdelijke maatregelen

De volgende maatregelen voor het weren van sluipverkeer worden eerst tijdelijk ingevoerd:

  • De doorgaande route op de Burgemeester Uijenstraat wordt voor autoverkeer onderbroken ter hoogte van de Vincent van Goghlaan
  • De Kerkstraat en de Oude Kerkstraat worden eenrichtingsverkeer. Daarnaast wordt het onmogelijk om vanaf de Heikantstraat links af te slaan naar de Burgemeester Uijenstraat. Het verkeer moet zo gedwongen via de Traverse door Waalre rijden. De werkzaamheden aan deze wegen starten in september

Duurzaam door Waalre

Het doel van het project Duurzaam door Waalre (DDW) is om het doorgaand verkeer met de komst van de N69 maximaal uit onze gemeente te weren en naar deze nieuwe randweg te leiden. Zo willen we de leefbaarheid van onze kernen Waalre-dorp en Aalst structureel vergroten. Om te voorkomen dat (sluip)verkeer zich vanaf dat moment naar zijwegen van de Eindhovenseweg en naar Waalre-dorp gaat verplaatsen, moeten daar vóór die tijd verkeersmaatregelen worden getroffen. Samen met inwoners uit Waalre-dorp werkt de gemeente al 2,5 jaar samen om een afname van het doorgaand verkeer op de Traverse te bereiken. De maatregelen die zij bedachten zorgen dat er in 2022 het volgende is gerealiseerd:

  • Vermindering autoverkeer op de Traverse met circa 30%
  • Weren sluipverkeer in de straten rondom de Traverse
  • Inrichting naar de principes van 30 kilometer per uur

Op donderdag 4 juli is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Het Huis van Waalre over het project Duurzaam door Waalre. U kunt daar schetsontwerpen van oplossingen bekijken die bedacht zijn voor de Traverse in Waalre-dorp.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.