Lintjesregen 2019

Geplaatst op vrijdag 26 april 2019

Op vrijdag 26 april reikt burgemeester Brenninkmeijer aan 6 inwoners van de gemeente Waalre een Koninklijke Onderscheiding uit. Mevrouw A.M.H.L. Serlier-van den Bergh wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en de heer W.M.A. Hax wordt benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. De heren A.E.F.H. Didden, A.P.J.M. Zeegers, M.L.J. Hendriks en A.P.H. Vos worden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De 6 onderscheidingen zijn door burgemeester Brenninkmeijer vrijdagmorgen uitgereikt. Samen met zijn vrouw en de voorzitter van het comité Gedecoreerde Inwoners, de heer W. Huijs, ging hij naar de Decorandi toe. Hij reikte hen thuis de versierselen uit behorende bij hun onderscheiding.

Mevrouw Serlier - van den BerghMevrouw A.M.H.L. Serlier-van den Bergh

Mevrouw Serlier–van den Bergh is klinisch neuropsycholoog. Ze studeerde af in de ontwikkelingspsychologie en Neuropsychologie aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Van 1993 tot 1995 was zij als hoofd Polikliniek en van 1995 tot 2005 als hoofd Research and Development werkzaam bij het observatiecentrum en pedologisch instituut De Hondsberg. Hier wordt specialistische hulp geboden aan kinderen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblematiek.

In het kader van haar promotieonderzoek was zij van 2001 tot 2002 verbonden aan de Windsor University in Canada en gaf zij gastcolleges in San Francisco en New York. In 2002 promoveerde zij op een onderzoek naar non-verbale leerstoornis. In 2001 richtte zij de Praktijk Kinderneuropsychologie BV op. Hiervan was zij tot 2009 eigenaar en werkzaam als zelfstandig-klinisch neuropsycholoog. Sinds 2012 heeft ze een eigen praktijk gevestigd in Waalre. Zij is werkzaam als tweedelijns klinisch neuropsycholoog BIG, verricht neurocognitief onderzoek bij kinderen en jongeren, is docent aan de Brabant Medical School en geeft nascholing aan artsen.

Hersen Darm Stichting

Sinds 2015 is mevrouw Serlier-van den Bergh verbonden aan de Universiteit van Maastricht waarbij ze op de afdeling neuropsychologie en psychofarmacologie complementaire behandelvormen bij neurobiologische stoornissen aan het onderzoeken is, een baanbrekend onderzoek. Zij heeft het initiatief genomen de Hersen Darm Stichting op te richten. De Hersen Darm Stichting beoogt de wisselwerking tussen de hersenen en de darmen wetenschappelijk te onderzoeken en professionals hierin op te leiden. Het effect van behandelingen van jongeren met aandacht- en concentratieproblemen, autisme en informatieverwerkingsstoornissen wordt gemeten via neuropsychologisch en microbiologisch voor- en na onderzoek. Zij willen aantonen dat het geestelijk welzijn verbeterd kan worden door het optimaliseren van de darmen.

Onderzoekslijnen

Ook heeft mevrouw Serlier-Van den Bergh aan diverse publicaties en onderzoekslijnen gewerkt. De onderzoekslijnen hebben betrekking op ”taaldenkers in een beeldcultuur”, ”Kinder-Neuro-biologische-Psychologie” en "kinderneuropsychologische vragenlijst en testontwikkeling". Door een nooit aflatende en oprechte belangstelling voor de ontwikkeling van een kind met een leer- en gedragsproblematiek en het verschil te kunnen maken, heeft zij generaties van ouders en kinderen een uitweg geboden uit vaak onvoorziene problematieken en uitzichtloze situaties.

Kinderen en jeugdigen

Mevrouw Serlier-Van den Bergh doet er alles aan om kinderen en jeugdigen te helpen die haar hulp nodig hebben. Ook is zij als vrijwilliger diverse keren naar Israël gereisd om in de Palestijnse gebieden, hulp te bieden aan een groep verweesde kinderen in opvang. Door haar kennis en vaardigheden ten dienste te stellen van deze kinderen hoopt zij hen uiteindelijk meer vaardig te maken in deze zeer moeilijke omgeving. Daarnaast is zij edelvrouw van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem. De orde zet zich in voor christenen in Israël. Decorandus is herhaaldelijk naar Palestina afgereisd om projecten bij een kleuterschool te ondersteunen. Hierbij richt zij zich met name op kinderen met een beperking.

De heer HaxDe heer W.M.A. Hax

De heer Hax was van circa 1980 tot zijn pensionering in 2008 werkzaam bij achtereenvolgens het Philips Natuurkundig Laboratorium, Philips Electron Optics (PEO) en FEI (thans Thermo Fisher Scientific). In zijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Utrecht en in zijn eerste functies bij Philips (als wetenschapper/specialist) heeft hij zich ontwikkeld tot een wetenschapper in het biomedisch vakgebied, gespecialiseerd in het afbeelden van weefsels, cellen en hierin voorkomende biomoleculen middels een  transmissie-elektronenmicroscoop (TEM). De heer Hax heeft zich sinds de jaren tachtig ingezet voor het verbeteren van de TEM-techniek. Dat was zowel wetenschappelijk als technisch geen gemakkelijke route, daar onder andere de budgetten voor productontwikkeling beperkt waren.

Product- en marktmanager

Van begin jaren negentig tot zijn pensionering vervulde de heer Hax de functies van productmanager en marktmanager. In deze functies had hij een bepalende rol in de productstrategie van de onderneming voor TEM. Hiervoor werkte hij nauw samen met de leidende biomedische wetenschappers in binnen- en buitenland. De heer Hax motiveerde PEO om ook te starten met een elektronenmicroscoop, waar de preparaten bij extreem lage (vloeibaar helium) temperatuur bekeken konden worden.

Cryo-microscoop Philips

Begin 1996 werd een grote bijeenkomst belegd met Europese topwetenschappers uit het netwerk van de heer Hax om te bespreken wat een dergelijke cryo-microscoop moest kunnen en hoe deze gerealiseerd moest worden. Hij bezocht een groot aantal universiteiten en instituten in de VS om de stand van de techniek en wensen van klanten te inventariseren. Dit resulteerde in de eerste vloeibare helium cryo-microscoop van Philips. In 1997 verkocht Philips PEO aan het Amerikaanse FEI. De inzichten, klantencontacten en marktkennis van de heer Hax overtuigden de nieuwe CEO om het prototype van de vloeibare helium cryo-microscoop door te ontwikkelen tot de FEI, waarvan er circa 25 verkocht zijn.

Titan-Krios

Rond 2005 werd samen met het bedrijf Maastricht Instruments de Vitrobot, een apparaat om preparaten geautomatiseerd te kunnen invriezen, gerealiseerd. De combinatie van de elektronenmicroscoop Titan en de preparaatmachine Vitrobot maakte het mogelijk om
het hele proces verder te automatiseren. Dit is grotendeels gerealiseerd in de Titan-Krios, welke in 2008 op de markt is gebracht. Titan is een microscoop met een enorme vergroting. Gesteld wordt dat de heer Hax de spil was in twee decennia lobbyen binnen en buiten Philips/FEl om tot het uiteindelijke product Titan-Krios te komen. Tegen het einde van zijn loopbaan heeft hij de hele wereld afgereisd om de Titan-Krios aan te bevelen aan potentiële klanten. Net na zijn pensioen in het voorjaar van 2008 was hij spreker op de "Beijing Workshop on Cryo Electron Microscopy in Stuctural Biology". Wereldwijd is ruim negentig procent van hoge resolutie eiwitstructuren bepaald met een Titan-Krios. Titan-Krios wordt in Eindhoven wordt gebouwd en is sinds 2011 het succesproduct van FEI.

Nobelprijs

De Cryo-elektronenmicroscopie heeft vele nieuwe en fundamentele ontdekkingen op het gebied van Life Sciences mogelijk gemaakt. De heer Hax heeft bij de ontwikkeling van die technologie een grote rol gespeeld. Voor de ontwikkeling van de cryo-elektronenmicroscopie is in 2017 de Nobelprijs voor de Scheikunde toegekend aan prof. J. Dubochet, prof. dr. J. Frank en Dr. R. Henderson. De heren Frank en Henderson bevestigen de belangrijke bijdrage die de heer Hax heeft geleverd aan de verdere (industriële) ontwikkeling van deze techniek. Daarnaast is de heer Hax vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van H. Willibrordus in Waalre en bestuurslid van het CDA Waalre.

De heer A. DiddenDe heer A.E.F.H. Didden

De heer De heer Didden is sinds 1996 begonnen als trainer/leider van het jeugdvoetbalelftal van zijn zoon. En is uitgegroeid tot lid van de Technische Commissie, de accommodatie commissie en de kantine commissie. Trainen doet de heer Didden nog steeds en wel bij de allerkleinsten. Dit zijn de 5-, en 6-jarigen. Inmiddels zijn er veel kinderen (inmiddels jongens en/of mannen) getraind door de heer Didden. Hij heeft veel respect gekregen van jong en oud.

Altijd bereikbaar

Men kan hem altijd bellen voor hulp. Bijvoorbeeld als het alarm 's-nachts afgaat, de lichten nog branden in het clubgebouw, om konijnenpijpen dicht te maken op het veld, molshopen te verwijderen van het trainingsveld, elke week weer de belijning op de grasvelden te zetten, de kleedlokalen schoon te maken, de kantine te poetsen en de kantine te runnen. De heer Didden is iemand waar men op aan kunt. Niets is hem te veel! De heer Didden heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt in verschillende functies op terrein van de voetbalsport.

De heer A. ZeegersDhr. A.P.J.M. Zeegers

De heer Zeegers geeft meer dan 25 jaar muziektherapie aan dementerende ouderen bij zorgcentrum Hoevenakkers in Waalre. Hij zingt vol overgave met de dementerende ouderen en begeleidt deze ook vaak met de piano en een gitaar. Sinds 2004 verzorgt de heer Zeegers ook de muzikale ondersteuning bij de maandelijkse mis voor de zieken in de O.L.V. Presentatiekerk in Waalre. Dankzij zijn muzikale inzet vinden vele parochianen kracht en steun in een sfeervolle dienst. Ook in de meimaand, toegewijd aan Maria (wat extra bijeenkomsten met zich meebrengt) verleent de heer Zeegers zijn muzikale medewerking.

Christoffelkoor

Van 1977 tot 1995 was de heer Zeegers dirigent en muzikaal leider van het Christoffel Kinderkoor geweest. Destijds was hij een enthousiast muziekdocent die de muziek dichter bij de jeugd wilde brengen. Hij richtte het Christoffelkoortje op dat vele gezinsvieringen toezong en in bejaardentehuizen een leuk programma met jeugdigen verzorgde. Bij de heer Zeegers was ieder kind welkom, of het nu wel of niet kon zingen. Hij zorgde dat ieder kind zich welkom voelde en zo leerden de kinderen het plezier van zingen en was er een verbondenheid.

Stichting hulp Moldavië Transnistrië

Sinds 2014 is de heer Zeegers voorzitter van de Stichting Hulp Moldavië Transnistrië. Hij zet zich in om sponsorgelden te genereren en de bekendheid van de stichting verder uit te bouwen. Veel weeskinderen, bejaarden en invaliden in Moldavië ontvangen al vele jaren hulp van de Stichting Hulp Moldavië Transnistrië. De heer Zeegers is een zeer rustige zachtaardige man, een gewaardeerd vrijwilliger. Zijn vertrouwde aanwezigheid en de sfeer van de muziek geven zichtbaar kleur, vrede en vreugde in het leven van deze dementeren ouderen en jongeren. Hij weet jong en oud met elkaar te verbinden. Een bewoner die mensen blij maakt met muziek.

De heer M. HendriksDhr. M.L.J. Hendriks

De heer was Hendriks is sinds 1989 voorzitter bij de speelgoedbeurscommissie Aalst-Waalre. Deze speelgoedbeurs is de oudste, best gesorteerde en meest uitgebreide speelgoedbeurs in de regio en is van groot financieel belang voor de scouting Aalst-Waalre. Door de opbrengsten van de speelgoedbeurs kan de contributie relatief laag en de blokhutten in een goede staat gehouden worden. De heer Hendriks zorgt onder andere voor het zoeken en betrekken van alle ruim 40 betrokken vrijwilligers, het uitdelen van folders bij alle woonhuizen van Aalst-Waalre. Hij bereidt de vergaderingen voor en tijdens de beurs verricht hij allerlei hand- en spandiensten. Hij betekent veel voor de scouting Aalst-Waalre.

Mappa Mondohuis

Van 2006 tot 2018 is de heer Hendriks vrijwilliger in het Mappa Mondohuis geweest, dit is een logeerhuis opgezet door het Rode Kruis, voor chronisch, zwaar gehandicapte- en ernstig zieke kinderen. Ouders kunnen tegelijkertijd thuis uitblazen en ook in het Mappa Mondohuis leren ze hoe ze het beste deze kinderen kunnen verzorgen. De heer Hendriks ondersteunde de zorg aan bed van de kinderen, spelen in de tuin, knutselen, boekjes voorlezen, wandelen, boodschappen doen, fietsen, ondersteunen bij uitjes en het repareren van huis-, tuin- en keukenzaken. Werkzaamheden die vanzelfsprekend lijken, maar wegens tijdgebrek, niet door het personeel van Mappa Mondo uitgevoerd konden worden.

Ronald MC Donaldhuis

Dankzij de inzet van de heer Hendriks werden deze gaten opgevuld. De heer Hendriks wilde graag zorgen voor ernstig zieke kinderen en dit heeft hij jarenlang kunnen doen bij Mappa Mondo. Sinds 2018 heeft de heer Hendriks, na gestopt te zijn bij het Mappa Mondohuis, zijn werkzaamheden als vrijwilliger toch weer hervat en werkt hij in het Ronald MC Donaldhuis in Veldhoven. In het Ronald MC Donaldhuis logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die voor langere tijd zijn opgenomen in het Máxima Medisch Centrum Veldhoven. Hier is de heer Hendriks, gastheer, vraagbaak, geeft rondleidingen aan nieuwe vrijwilligers, scholen en sponsoren. Hij vult de lege plekken in het rooster op. Hij staat altijd paraat om een kinderen en ouders een warm gevoel te geven!

De heer A. VosDhr. A.P.H. Vos

De heer Vos komt uit een slagersfamilie. In 1950 openden zijn ouders de derde slagerij van Waalre. In 1985 heeft de heer Vos samen met zijn echtgenote de zaak van zijn ouders overgenomen. Ondanks zijn drukke werkzaamheden is de heer Vos betrokken bij allerlei activiteiten in het dorp. De heer Vos is heel meegaand en is bereid om donaties te doen (eventueel in de vorm van producten van zijn slagerij). Hij is iemand die zijn hart op de goede plaats heeft. Hij is een graag geziene man in het dorp.

Carnavalsvereniging AWC De Keien

De heer Vos heeft binnen de carnavalsvereniging van AWC De Keien diverse rollen vervuld. Hij begon als jeugdraadslid en Jeugdprins, daarna zat hij bij de Raad van Elf en in 1992 werd hij Prins Reinaert II. In de beginjaren 90 heeft hij samen met enkele vrienden de schouders onder de vereniging gezet zodat deze weer begon te bruisen. Hij zorgde ook ervoor dat vrouwen en meisjes Prinses Carnaval konden worden, voorheen was dit niet mogelijk.

Samenwerking

Hij motiveert de jeugd want de jeugd heeft immers de toekomst! Dat is zijn motto. De heer Vos zorgde er ook voor dat een samenwerking werd aangegaan met de andere carnavalsverenigingen in de gemeente Waalre (De Baltrappers en De Torentutters). Ook maakt de heer Vos sinds 1999 deel uit van de hoge raad en is hij sinds 2003 Grootvorst. Iemand die lid is van de Hoge Raad, heeft veel betekend in het verenigingsleven van AWC de Keien. Zij kunnen prins geweest zijn maar ook op een heel andere manier belangrijk voor de club geweest zijn. Hun taak is het toezicht houden op de club. In geval waar het bestuur op enig moment niet kan ingrijpen of optreden wordt de hoge Raad ingeschakeld.

Vereniging voor de Jeugd

Sinds 1990 is de heer Vos lid van de Vereniging voor de Jeugd en is sinds enkele jaren bestuurslid. De Vereniging voor de Jeugd is opgericht in 1907, met als doel de activiteiten voor het gemeenschappelijke dorpsleven in het kerkdorp Waalre te organiseren, te begeleiden of te bevorderen. De heer Vos is als lid onder andere betrokken geweest bij de organisatie van Koningsdag, de intocht van Sinterklaas, het bezoek van bejaardentehuizen et cetera.

Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus

Sinds 1965 is de heer Vos lid van de Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus te Waalre. Met enthousiasme en passie voor de sport heeft hij 25 jaar geleden de voorzittershamer ter hand genomen om het voor iedereen in Waalre en omstreken mogelijk en toegankelijk te maken om te genieten van deze sport. Twee jaar geleden is er door de club nieuw leven ingeblazen door het aantreden van 4 nieuwe, jonge bestuursleden. Het contact met de jeugd was verloren en is nu weer terug op het juiste niveau. Zo treden er nieuwe leden toe tot de vereniging en is de vereniging financieel gezond. Ook hier is de heer Vos kartrekker in geweest.

De heer Vos heeft een verbindende functie tussen de Vereniging voor de Jeugd, AWC De Keien, Rijvereniging en Ponyclub St. Willibrordus en de winkeliers in Waalre-dorp. Hij is een echte verbinder. Hij zet het belang van de samenleving voorop met een groot hart voor de Waalrese gemeenschap.

Meer nieuws

Nieuwsarchief

Bekijk oudere nieuwsberichten in het webarchief. Via de kalender aan de linkerkant kunt u een andere datum bekijken.