Inloopbijeenkomst herinrichting Waalre-West

Geplaatst op maandag 22 oktober 2018

Op woensdag 24 oktober 2018 van 16:00 uur tot 19:00 uur organiseert de gemeente Waalre een inloopbijeenkomst in Het Klooster aan de Hoogstraat 8 te Waalre. De gemeente Waalre en haar adviseurs staan klaar om een toelichting te geven op de plannen voor het gebied Waalre West en het eerste ontwerp en om vragen hierover te beantwoorden. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Werkzaamheden WaalreWest

In Waalre-West, de omgeving van de Molenstraat en Dreefstraat, is de riolering aan vervanging toe. Deze vervanging van de riolering gaat naar verwachting medio 2019 starten. De nieuwe riolering is een zgn. gescheiden stelsel: naast het riool is er een aparte afvoer voor hemelwater. Door de werkzaamheden aan de riolering ontstaat de mogelijkheid om de inrichting van de openbare ruimte aan te passen. Hiervoor is nu een voorlopig ontwerp opgesteld.

Samenwerking buurtgenoten

Om tot een “gedragen” ontwerp te komen is er eerder dit jaar tijdens de bewonersavond op 25 juni de mogelijkheid geboden aan de bewoners om deel te nemen in een klankbordgroep. Er hebben diverse bijeenkomsten met deze klankborgroep plaatsgevonden. De klankbordgroepsleden fungeren als “ogen en oren van de wijk”. Op deze manier komt de gemeente te weten wat de wensen en ideeën van de bewoners zijn. De gemeente heeft deze wensen en ideeën afgewogen en vertaalt naar het ontwerp wat er nu ligt.

Nadere informatie

De plannen zijn om in het voorjaar van 2019 de eerste schop in de grond te zetten. Heeft u nog informatie die van belang kan zijn in dit project of u heeft vragen hierover dan kunt u binnen lopen tijdens de inloopbijeenkomst op 24 oktober. Bent u verhinderd en wilt u toch iets doorgeven, dan kan dit per email via; WaalreWest@Waalre.nl.

Meer nieuws