Einde proef inzameling met afvalfiets

Geplaatst op maandag 1 oktober 2018

Op donderdag 1 november 2018 wordt voor de laatste keer afval met de afvalfiets opgehaald in de wijk Voldijn Oost. In januari 2018 besloot de gemeenteraad om op basis van de resultaten van een enquête uit 2017 die in de proefwijk is gehouden, om deze manier van afvalinzameling in de hele gemeente Waalre in te voeren.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 maart 2018 besloot de nieuwe coalitie hiervan af te zien en zo snel mogelijk te stoppen met de afvalproef in de wijk Voldijn Oost. De proef met de afvalfiets eindigt op 1 november aanstaande. De afvalinzameling gaat dan weer terug naar de situatie van voor de proef; de manier van afval inzamelen zoals in de rest van de gemeente Waalre gebeurt. De bewoners uit de proefwijk zijn hierover per brief (PDF, 163.8 kB)geïnformeerd.

Onderzoek naar toekomstige afvalinzameling

In het Waalres Akkoord is afgesproken dat het nieuwe college onderzoek gaat doen naar een nieuwe manier van afvalscheiding voor de hele gemeente Waalre, die breed gedragen wordt door de inwoners. Daarvoor worden verschillende vormen van afvalscheiding met bewoners van alle wijken in onze gemeente besproken. Ook de ervaringen uit de proefwijk worden hierin meegenomen. Op donderdagochtend 11 oktober a.s. zal wethouder Uijlenhoet tijdens de afvalinzameling in de wijk zijn om in gesprek te gaan met bewoners over de ervaringen met de afvalproef.
 

Meer nieuws