Maakt u zich zorgen over de geitenhouderij? Neem contact op met uw huisarts

Geplaatst op vrijdag 17 augustus 2018

Vandaag is er een artikel in het Eindhovens Dagblad verschenen over de vergunningloze geitenhouderij aan de O.L. Vrouwendijk in Waalre. In het artikel wordt aandacht besteed aan zorgen van een inwoner over haar gezondheid gekoppeld aan de aanwezige geitenhouderij. De GGD schat de gezondheidsrisico's, zoals een verhoogde kans op longontsteking, voor de omgeving heel laag in. De gemeente Waalre heeft de eigenaar van de geitenhouderij begin juli 2018 gesommeerd om de geiten voor 1 september te verplaatsen. Mocht u zich in de tussentijd toch zorgen maken, neemt u dan contact op met uw huisarts en met de GGD.

Gezondheidsrisico’s voor omgeving laag

De GGD schat de gezondheidsrisico's voor de omgeving van deze tijdelijke geitenhouderij heel laag in. De gemeente behandelt dit dan ook als een reguliere handhavingszaak. De kans dat een omwonende een longontsteking oploopt vanuit deze geitenhouderij is zeer klein. Ook is het volgens de GGD onwaarschijnlijk dat een omwonende Q-koorts krijgt vanuit deze geitenhouderij, vanwege de aard van de geitenhouderij. Het gaat om jonge geiten van enkele maanden oud, waarmee op deze locatie niet gefokt wordt. De dieren staan onder toezicht van een dierenarts. Sinds 2016 zijn alle melkschapen- en melkgeitenbedrijven officieel Q-koorts vrij.

Gemeente heeft eigenaar gesommeerd

Er is geen vergunning voor deze geitenhouderij en het is in de provincie Noord-Brabant ook niet toegestaan om nieuwe geitenhouderijen te vestigen. Daarom heeft de gemeente Waalre direct na ontdekking de eigenaar van de geitenhouderij in Waalre gesommeerd om de geiten voor 1 september te verplaatsen. De gemeente heeft hieraan een dwangsom van 10.000,- euro per week verbonden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), houdt in deze tijdelijke situatie vanuit hun reguliere rol toezicht op de gezondheid van de geiten en ziet er op toe dat de regelgeving met betrekking tot de gezondheid van de dieren, in het bijzonder de Q-koortsmaatregelen, wordt nageleefd.

Als u zich zorgen maakt over uw gezondheid, kunt u contact opnemen met de GGD: telefoonnummer: 088-0031100 of via https://www.ggdbzo.nl.

Lees ook het artikel ‘Gemeente sommeert geitenhouderij zonder vergunning’ en de vraag en antwoorden. 

Meer nieuws