Vermissing van een reisdocument

Geplaatst op dinsdag 31 juli 2018

Bij een vermissing van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart kan de houder een nieuw reisdocument aanvragen bij zijn of haar gemeente. De gemeente registreert het vermiste document en controleert in de Basisregistratie Personen (BRP) of de houder vaker een reisdocument als vermist heeft opgegeven bij de gemeente van inschrijving.

De houder van het vermiste reisdocument legt een verklaring van vermissing af in de eigen woongemeente en ondertekent deze. Daarna registreert de gemeente het reisdocument als vermist in de BRP. Een reisdocument dat in de BRP als vermist is geregistreerd, wordt automatisch nationaal en internationaal gesignaleerd. De houder kan vervolgens een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen. Ook wanneer er geen nieuw reisdocument wordt aangevraagd moet de houder van een vermist reisdocument een verklaring van vermissing afleggen. Dit is nodig om misbruik van het oude reisdocument tegen te gaan.

Wordt een reisdocument na de verklaring van vermissing teruggevonden, dan mag de gemeente de vermissing niet ongedaan maken in de BRP. De houder is verplicht om het teruggevonden reisdocument in te leveren bij de gemeente (artikel 56 van de Paspoortwet). Het gebruik van een teruggevonden reisdocument is strafbaar. De gemeente vernietigt het document op de voorgeschreven wijze. Dit voorkomt fraude.
 

Meer nieuws